2013-09-11 07:00Nyheter

Kritik mot franchiseapotek

Det statligt ägda Apoteket AB ger felaktig information till de som startar egna butiker på licens, så kallade franchisetagare. Det menar organisationen Sveriges franchisetagare som är mycket kritiska till Apotekets agerande, som de menar är huvudorsaken till att många franchiseapotek har ekonomiska problem.

– Huvudanledningen är att Apoteket AB har gett felaktig ekonomisk information när man gått in i franchiserelationen, och det gör att man inte kan bedöma affärsrisken på ett korrekt sätt. Det är inte bara oetiskt utan ett direkt brott mot den franchiselagstiftning vi har i Sverige, säger Robert Dimmlich som är vd på Sveriges franchisetagare.


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich