2014-05-13 13:35Nyheter

Franchisetagare behöver bättre skydd

Det finns idag alltför många oseriösa system för franchise. Skyddet i lagen för den enskilde som ingår avtal inom ramen för franchise måste stärkas. Det visar inte minst granskningen av Xtravaganza, som finländsk tv gjort, skriver KD-politiker tillsammans med Robert Dimmlich, vd Sveriges Franchisetagare.


Om Sveriges Franchisetagare

Sveriges Franchisetagare, som bildades 1985, är en intresseorganisation som enbart företräder franchisetagare. Vi är experter på franchiserelationen och bevakar franchisetagarnas intressen. Bland annat var vi drivande för att få Riksdagen att stifta en lag om franchise. Vi hjälper dig med råd i din franchisesituation, tolkar dina avtal och företräder dig som ombud gentemot franchisegivare, myndigheter och i vissa fall även domstol och skiljenämnd. Vi uppmärksammar allmänhet och politiker om de speciella förhållanden som franchise innebär, bland annat genom vår branschtidning Franchise Focus som utges fyra gånger per år med en upplaga om runt 7000 exemplar. Sveriges Franchisetagare organiserar medlemmar från över 100 olika franchisesystem.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich