2013-11-11 15:23Pressmeddelande

Vilken mötestyp är du? Personlighetsstilar avgör hur mötet upplevs

null

Logikern, faktasuktaren, reflektionisten, möjlighetsvisionären, den handlingsorienterade och den människoorienterade – sex olika personlighetstyper som alla upplever ett möte på olika  sätt. Genom att ha en tydlig målsättning med mötet och ta reda på vilka personligheter som medverkar, optimeras inte bara tiden utan även mötet.

Uttråkade, förvirrade eller stressade mötesdeltagare behöver inte vara resultatet av ett dåligt möte. Orsaken kan lika gärna vara att mötesledaren inte tagit reda på vilka personlighetsstilar som medverkar. Forskning har visat att alla personer har olika sätt att tänka, ta in information och fatta beslut. Något som blir tydligt under ett inplanerat möte.

”Här finns både tid och pengar för företag att spara”, menar Johan Fägerblad, vd på Svenska Möten. ”Det handlar om att du som möteshållare tar ett mer samlat grepp för att skapa förutsättningar för ett lyckat möte. Att först bli medveten om de olika personlighetstyperna för att sedan kunna kartlägga mötesdeltagarna och därefter utarbeta en effektiv mötesmetod. På så vis håller du intresset vid liv hela mötet igenom”.

Alla sex personlighetstyper är värdefulla för mötesrummet – de olika perspektiven skapar dynamik.

De olika mötestyperna bygger på psykologen Carl Gustaf Ljungs (1875-1961) personlighetsstilar – här förenklade till sex grundstilar:

• Den människoorienterade: vill att alla ska trivas och känna sig delaktiga i mötet.

• Den logiskt orienterade: prioriterar tydlighet i kommunikation, före, under och efter mötet.

• Den reflektionsorienterade: föredrar att lägga sig på en högre organisatorisk nivå, med mer långsiktiga strategier istället för att koncentrera sig på nuläget.

• Den faktaorienterade: vill ha all fakta samlat inför mötet för att sedan gå igenom allt punkt för punkt.

• Den handlingsorienterade: är effektiv och vill hålla mötet kort.

• Den möjlighetsorienterade: som gärna vill diskutera inspirerande visioner.

Johan Fägerblad:  ”Alla är vi olika. En faktaorienterad mötesdeltagare tappar du bort om du inleder mötet enbart med visioner. Den människoorienterade föredrar sociala fikamöten medan reflektionisten gärna tar ett möte under en promenad. Den logiskt- och handlingsorienterade engagerar du genom tydlig målsättning och korta och koncisa möten”.

”Det ultimata mötet samlar alla personlighetstyperna då de olika perspektiven är lika värdefulla”, avslutar Johan.

6 olika personlighetsstilar i mötesrummet
1. Den människoorienterade: vill att alla ska trivas och känna sig delaktiga i mötet. Det gör inget om mötet blir långt så länge det finns möjlighet till småprat.
För att engagera: för in sociala aspekter såsom fika eller grupparbete. Stannar gärna kvar för att fortsätta samtal. 
Vid ointresse: beklagar sig att det viktigaste är att ha tid at umgås under avslappnade former.

2. Den logiskt orienterade: prioriterar tydlighet i kommunikation, före, under och efter mötet. Gärna kortfattat, sammanfattat i siffror och i flödesschema.
För att engagera: Tydligen roller, tydliga funktioner och tydlig målinriktning. Föredrar virtuella möten exempelvis via Skype.
Vid ointresse: kan protestera och kalla mötet flummigt, eller bli ironiska/sarkastiska på ett lågmält sätt.

3. Den reflektionsorienterade: föredrar att lägga sig på en högre organisatorisk nivå, med mer långsiktiga strategier istället för att koncentrera sig på nuläget.
För att engagera:
eftersträva en lugn atmosfär gärna annan plats än kontoret, exempelvis en promenad med ett fåtal personer. Sätta ett tydligt mål med mötet och förbereda det genom att uppmana deltagarna att funder kring något, till exempel en text.
Vid ointresse: Saknas perspektiv med långsiktiga mål under mötet, ökar risken för strategiska misstag.

4. Den faktaorienterade: vill ha alla fakta samlat gärna inför mötet för att sedan gå igenom allt punkt för punkt.
För att engagera: skicka fakta inför mötet så att personen får god tid på sig att sätta sig in i varje fråga. Finns punkt för brainstorming på agendan är det viktigt att informera om detta.
Vid ointresse: kan uppleva mötet flummigt och reagerar med att sitta med armarna i kors.

5. Den handlingsorienterade: är effektiv och vill hålla mötet kort. Här är det viktigt att vara tydlig med mötets syfte; är det en rapport, ett koncept eller formera arbetsgrupper.
För att engagera: Sätt upp tydlig agenda och tydliga mål, att-göra-listor med tydlig ansvarsfördelning.
Vid ointresse: sitter med laptop och jobbar konstant under mötet och kan beklaga sig över ”många onödiga möten”.

6. Den möjlighetsorienterade: går igång på inspirerande visioner och vill gärna diskutera hur man når tillväxt och framgång de närmaste fem åren.
För att engagera: här är det viktigt med en tydlig mötesledare som ska ta första steget och sätta ribban annars kommer inget att hända. Storytellning, teater och rollbyten är bra verktyg för att engagera liksom aktuella tidningar och böcker om ämnet. Undvik sterila miljöer för mötet.
Vid ointresse: kan bli ointresserad och uttråkad, kanske börjar läsa mejl under bordet. I förlängning söker sig personen bort från företaget.

De olika mötestyperna bygger på psykologen Carl Gustaf Ljungs personlighetsstilar baserat på beteendemönster, grundläggande sätt att tänka, ta in information och fatta beslut, nu förenklat till sex  grundstilar av Mattias Östmar för Konferenstidningen Svenska Möten #4 2013. Mattias Östmar, specialist inom kvalitativ innehålls- och dataanalys och psykografisk textanalys.

För mer information, intervjuer och högupplösta bilder kontakta:
Johan Fägerblad, vd Svenska Möten, 08-594 111 72, johan.fagerblad@svenskamoten.se

Lena Andersson, marknadschef Svenska Möten, 08-590 726 72, lena.andersson@svenskamoten.se

Illustrationer:  Hans von Corswant


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se