2017-11-29 10:00Pressmeddelande

​Vi slänger bort 4 veckor på slösmöten varje år – från den 3 december kan vi lika gärna ta ledigt

null

Vi lägger fyra veckor per person och år på slösmöten - ineffektiva möten utan syfte och mål. Ännu mer om du är chef. Det kostar 170 miljarder – nästan tre gånger så mycket som sjukfrånvaron* – och är en frustration hos de anställda som upplever att de slösar bort sin tid.

En undersökning** från Svenska Möten visar att hela 50 procent av alla möten upplevs som ineffektiva, vilket innebär att vi slänger bort fyra veckor per person och år i slösmöten. Dessa kostar 170 miljarder kronor bara i lönekostnad varje år och motsvarar 240 000 arbetsår.

Trots det saknar varannan arbetsgivare spelregler för möten. Fyra av tio menar att möten hos dem styrs av tradition och slentrian, inte tydliga behov, och lika många att de tar mer energi än de ger.

Slösmöten är riktiga tjuvar; de stjäl pengar från företagen, framgång från chefen och energi av de anställda. Att sätta tydligt syfte och mål samt utvärdera sina möten, på samma sätt som man utvärderar resultaten av allt annat vi lägger värdefull arbetstid på, ger snabbt en bättre möteskultur på företaget, säger Sylvia Nylin, vd Svenska Möten.

En grupp utmärker sig i undersökningen
Organisationer med tydliga spelregler för sina möten, löpande mötesutvärderingar och där möteskulturen är en prioriterad fråga på ledningsnivå visar dubbelt så höga betyg i under-sökningen. Åtta av tio tjänstemän på dessa företag säger att deras möten är väl förberedda, nio av tio att de har tydliga mål och att det är tydligt vad som beslutas.

Läs hela undersökningen här

För mer information kontakta:
Praktisk info, bilder etc: Linda Bühlmann, linda@amazingalice.se, 070-790 58 88

Intervju: Sylvia Nylin, vd Svenska Möten, sylvia.nylin@svenskamoten.se tel. 073- 745 30 75

* Undersökning Idéer för livet/Skandia 2017, bl.a. presenterad här: bit.ly/kostnadersjukskrivning

** En kartläggning av möten och möteskultur i svenska organisationer. Webbundersökning, Norstats internetpanel. 23-31 maj 2017, 1 047 yrkesarbetande tjänstemän i svenska organisationer med minst 20 anställda som deltar i interna möten. 


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se