2024-05-13 08:06Pressmeddelande

Rapporteringsiver – spaningar från Svenska Mötens trendrapport 2024

Trendrapport - Rapporteringsiver

Hur navigerar vi i ett arbetsliv där det ställs allt högre krav på hur vi mäter, rapporterar och styr mot hållbarhetsmål? Vad innebär dessa förändringar för hur vi arrangerar och utvärderar konferenser? Svenska Mötens senaste trendrapport belyser ett antal av dessa viktiga frågor.

2024 är arbetslivet fortsatt starkt påverkat av omvandling och transformation. Digitalisering, AI, hybridarbete och ett ökande fokus på hållbarhet. Vi ifrågasätter hur ofta och på vilket sätt vi har våra möten, följer upp, analyserar och reflekterar över hur vi möts mest effektivt och hållbart. Möten blir allt viktigare i arbetet med hållbarhet; i vardagen, i yrkeslivet och inom organisationsstyrning vilket ökar behov och krav på rapportering.

– Vår trendrapport, vilken vi publicerar årligen, bygger på långsiktiga megatrender och rörelser, både inom och utanför branschen, nationellt och internationellt, som vi fångar upp genom löpande omvärldsanalys, säger Maria Skarve, marknads- och kommunikationschef Svenska Möten.

En växande trend i mötesupphandlingar är att mötespartnern ombeds hjälpa kunden med att styra och utvärdera verksamhetens hållbarhetsarbete kopplat till möten och konferenser. Det finns en tydligare efterfrågan på hållbarhetsstyrning och rapportering bland Svenska Mötens större kunder och i upphandlingar. Konsoliderad statistik och data efterfrågas både på årsbasis och för enskilda event och frågorna varierar stort. Det kan gälla allt från certifieringar, transporter och avstånd, energiförbrukning, avfall, logistik, måltider till materialanvändning.

– I offentliga och privata upphandlingar märks nu ett tydligt skifte mot en önskan om att kunna redovisa hållbarhet i siffror. Men det är inte bara att leverera data, utan även hjälp med styrning mot konkreta hållbarhetsmål, säger Charlotta Bryskhe, försäljningschef Svenska Möten.

Vad det gäller hjälp med styrning mot hållbarhetsmål efterfrågas åtgärder som klimatkompensation och efterlevnad av hållbarhetspolicys. En stark drivkraft bakom behoven av redovisning är EU:s CSRD-direktiv, som i nuläget främst påverkar stora företag men direktivet förväntas påverka en allt bredare krets av verksamheter under de kommande åren. Ökade ambitioner och konsumentkrav är också betydande drivkrafter.

– Vi får ett större ansvar att hjälpa kunderna göra rätt. Detta har inte synts i samma utsträckning i samband med tidigare i upphandlingar, fortsätter Charlotta.

 I takt med ökade krav och regelverk förväntas efterfrågan på hållbarhetstyrning och redovisning öka. Men behov och önskemål varierar stort vilket innebär att det för många kommer vara snårigt ett tag till.

– Vi förutspår en konsolidering av möten med än mer fokus på CO2-utsläppsredovisning. Och stället för generiska schabloner ser vi också att preciserade hållbarhetsdata kommer efterfrågas alltmer, eftersom hållbara val också ska kunna avspeglas i siffror, avslutar Charlotta.

Svenska Möten erbjuder skräddarsydd hjälp för att inte bara beräkna utan även rapportera det klimatavtryck som genereras av era möten, konferenser och event. Genom att analysera era evenemang kan vi identifiera, kvantifiera och sammanställa er klimatpåverkan som genereras. Genom att välja att arbeta med Svenska Möten, tar ni ett aktivt steg mot ett mer hållbart klimatarbete. Låt oss tillsammans skapa hållbara möten som gör avtryck på verksamheten men inte på klimatet.

Vill du veta mer om våra mötestjänster?

Läs mer om våra mötestjänster, som till exempel klimatrapportering här.


Om Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta vara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 140 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade utifrån höga kvalitetskrav och miljömärkta enligt Svanen eller Green Key. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem.


Kontaktpersoner

Maria Skarve
Marknads- och Kommunikationschef
Maria Skarve