2022-01-20 12:00Pressmeddelande

Höstens mötesvulkan räddade mötesåret 2021

Stark återhämtning under hösten räddade mötesåretStark återhämtning under hösten räddade mötesåret

Nya restriktioner slår nu återigen mot mötesbranschen. Men trots att även 2021 präglades av pandemi och restriktioner, gjorde den starka återhämtningen under hösten att Svenska Möten stänger året med svarta siffror.

Höstens höga efterfrågan på möten, konferenser, utbildningar och kickoffer, som tidvis tangerade 2019 års bokningsvolymer, resulterade i ett litet plus på sista raden för Svenska Möten. Det stora suget efter att samla kollegorna till fysiska möten igen var ett kvitto på att digitala möten inte kan konkurrera ut behovet av att träffas fysiskt.

I slutet av året vann även Svenska Möten den upphandling som Göteborgs Stads gjort för möten och konferenser i Västra Götalandsregionen. Avtalet kommer att ge stora bokningsvolymer till mötesanläggningarna i Västsverige. Det nya kontot, tillsammans med bland annat ett nytt avtal med LRF Samköp, gör att Svenska Möten ser ljust på framtiden.

– Avtalet med Göteborgs Stad är ett av Svenska Mötens största hittills, och det känns roligt att kunna stärka vår position i Västra Götaland ytterligare, säger Jannis Norén Karras, försäljnings och affärsutvecklingschef på Svenska Möten. – Att två så stora nya kunder har gett oss förtroendet att boka deras möten och konferenser ger oss alla i mötesbranschen ny energi och framtidstro under en tuff period.

Minskade kostnadsposter för möten under pandemin har belyst möten och konferenser hos svenska företag och organisationer. Det är en utveckling som Svenska Möten välkomnar, eftersom en ökad medvetenhet leder till en professionalisering av möten och en insikt i vikten av få överblick och kontroll på samma sätt som för exempelvis affärsresor.

– Det vi ser nu är att allt fler inköpschefer, både inom offentlig och privat sektor, har insett fördelarna med en Mötespartner för att få kontroll, överblick och styrning mot sina mötespolicys, säger Jannis.

Branschens aktörer står ännu en gång inför nya restriktioner. Men med en viktig skillnad – vetskapen om att efterfrågan på möten och konferenser kommer tillbaka. Efter ännu en tids hemarbete kommer företagskulturer behöva byggas upp igen, team svetsas samman och kreativa visioner växa fram i mötesrum över hela Sverige.

 


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se

Relaterad media