2018-06-20 08:13Pressmeddelande

​Framtidsspaning – möten 2.0

null

Hetast inom mötesbranschen är biometrics där vi med avancerad teknik läser människors beteende och känslor och störst utmaning förutsägs bli den växande delningskulturen. Sylvia Nylin, vd Svenska Möten, förutspår mötesbranschen utveckling de närmsta åren.

Mötesbranschen är oerhört konjunkturkänslig och det råder en mördande konkurrens om varje kund. Men möten är också en viktig byggsten för alla som driver företag. Bara i Sverige omsätter branschen drygt 7 miljarder kronor* årligen och besöksnäringen, där mötesbranschen är en stor del, sysselsätter 192 000personer**. Här är de 5 trender som kommer att vara tongivande inom mötesbranschen de kommande åren.

1. Biometrics

Den mest futuristiska trenden är biometrics; att med hjälp av avancerad teknik mäta hur människor upplever något. Föredragshållare kan t ex få live-info om åhörarnas intresse, en teknik som Hillary Clinton testade under presidentvalskampanjen i USA och som vi säkerligen kommer att få se under höstens valkampanj här i Sverige. Ett annat scenario är att personalen via ansiktsscanning får heads-up när en gäst är på väg in: är det Beyoncé, en viktig stammis eller kanske en känd prostituerad? Ännu är det ingen som tagit på sig ledartröjan och etablerat sig som den teck savvy mötesarena biometrics innebär men 72 procent av hotelloperatörerna uppger att ansiktsscanning kommer att implementeras inom de närmsta sju åren och enligt IAAC***efterfrågar 80% av mötesköparna interaktiv teknologi.

2. Alla är samhällsbyggare

Ta ditt samhällsansvar eller förlora kunden. Det finns i dag en tydlig koppling mellan företags lönsamhet och meningsfullhet och hela 62% uppger att de inte kommer att välja ett varumärke om de inte uppfyller sitt samhällsansvar. Ett framgångsrikt exempel är Högbo Brukshotell i Sandviken utanför Gävle som köper en stor del av restaurangens råvaror av Högbo Gårdshandelsföreningen och som också är en av de drivande parterna i detta framgångsrika projekt. Den grundades när en stor grupp burmesiska flyktingar anlände och skapar i dag integration för nyanlända, sysselsättning för människor med nedsatt arbetsförmåga och framförallt fantastiska ”härproducerade” råvaror som serveras till gästerna.

3. Koncept-magi

Platser och ställen med en genuin, äkta och unik berättelse är helt enkelt mer attraktiva än de utan. Efterfrågan på upplevelser har drivit fram koncepttänkandet, det är redan stort bland t ex restauranger men kommer att växa i betydelse och nå fler branscher. Genom en framgångsrik konceptualisering väcks en nyfikenhet och det skapas en destination som gästerna vill besöka och en community människor vill tillhöra. Det är extra viktigt för anläggningar utanför storstadsområdena. Men se upp för fallgroparna; att det känns fejkat, överkonceptualiserat, amatörmässigt gjort eller kopierat får motsatt effekt. Det som skapar magi är äkthet och att alla delar genomsyras av samma tänk.

4. Gästen är inte gäst

Gästen vill inte längre vara gäst. Att eftersträva en känsla av herrskapsfolk och tjänare á la Downton Abbey tillhör historien. Nu vill besökarna känna sig som hemma, vara välkommen bakom baren för att själv blanda en drink och bli bemött som en individ. Detta kommer ur djupare förändringar i samhället; producent-konsument-logik växlar över till medskaparlogik där samhällsklasserna suddas ut. Det ställer höga krav på personalen när barriärerna mellan de som jobbar och de som är på besök försvinner, men vinsterna är många. När Sigtunahöjden i Sigtuna byggdes om ersattes t ex receptionen med ett communitytable där anställda och kunder jobbar sida vid sida. Fokus ligger på att bygga relationer, skapa förutsättningar för social gemenskap och se varje individ istället för att odla en gammeldags servicekultur.

5. Delningskulturen

Alla delar allt. Den främsta utmaningen är intåget av delningsekonomin som nu också nått b2b och mötesbranschen. På samma sätt som Airbnb medfört att privatpersoner kan bo hos varandra så ökar nu antalet alternativa möteslokaler när företag hyr ut ytor de inte använder. Det är positivt ur ett miljöperspektiv men det ställer högre krav på mötesbranschen när spektakulära och praktiska lokaler gå att hyra till väldigt låga priser. Delningsekonomin i stort beräknas växa med 25% årligen enligt PWC och initiativen är många. Seoul jobbar tex sedan flera år på att bli en ”sharing city” och i Belgien erbjuds restauranger ersättning för att låta allmänheten använda deras toaletter, vilket helt omkullkastar den gamla definitionen av ”offentlig toalett”.

Sammanfattningsvis går det inte att vila på gamla meriter som mötesanläggning i Sverige idag. Den som inte följer med i trenderna, uppgraderar tekniken och bygger starka koncept och varumärken, kommer att försvinna till förmån för de som gör det.


*Källa: uppskattat av branschorganisationen Visita tillsammans med Svenska Möten
** Källa: branschorganisationen Visita
***IACC är en internationell medlemsorganisation för konferensanläggningar


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se