2020-10-20 15:39Nyheter

Svenska Möten del av stor omställningsinsats för skånska mötesanläggningar

null

Tourism in Skåne har beviljats EU-medel för ett projekt som fram till 2023 ska skapa förutsättningarna för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som har bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar.

Det har knappast undgått någon att besöksnäringen är under hård press, och särskilt utsatta är mötesaktörer och anläggningar som till stor del är beroende av affärsresande och möten. Projektet ska bland annat bearbeta frågor som handlar om hur verksamheterna kan ställas om och exempelvis bygga nya affärsmodeller. Hur man kan skapa resiliens, det vill säga att ställa om för att vara bättre rustade för att möta framtida disruptiva förändringar, och hur den cirkulära ekonomin kan vävas in för en hållbar framtid. Självklart kommer den digitala transformationen att spela en nyckelroll, en utveckling som påskyndats starkt under året.

Omställningen av näringslivet, fortsatt distansarbete och begränsningar i resandet kräver snabba insatser för att anpassa mötesindustrin. Investeringar i digital teknik kommer att behövas för att till exempel hantera hybridmöten, och tjänster som mötesfacilitering kommer att efterfrågas i högre grad framöver.

-Pandemin har påskyndat en utveckling där digitalisering och hållbarhet är två starka megatrender som driver förändrade kundbeteenden. Genom projektet kan vi genom samverkan öka takten i vårt utvecklingsarbete och stötta våra medlemmar i den nödvändiga omställningen, säger Sylvia Nylin, vd på Svenska Möten.

-Projektet ger den skånska mötesbranschen en fantastisk chans att arbeta med sin omställning för att komma stärkta ur krisen, och bli bättre rustade att möta framtida utmaningar, säger Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne.

Resultat i projektet handlar om att framtidssäkra företag inom mötesbranschen. Det gäller till exempel att öka kunskap om kundbeteenden och framtida mötesformat och förmågan att bygga en diversifierad affärsmodell. Projektet syftar också till att stärka kompetensen inom främjandesystemet för fler innovationer i branschen.

Fakta om projektet:

Projektmedel om 3,9 MSEK har beviljats från det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet Öka små och medelstora företags konkurrenskraft och avser projektperioden 2020-10-01 -2023-02-28.

Projektet medfinansieras med 4,7 MSEK från Tourism in Skåne AB, Region Skåne/Regional Utveckling, BI Syd, Almi Företagspartner Skåne AB, Skånska Möten (Moritz Konsultbyrå AB), Svenska Möten, Region Kalmar län.

Tourism in Skåne AB är den regionala destinationsorganisation med ett strategiskt samordnings- och genomförandeansvar för destinationsutveckling, marknadsföring och innovationsfrågor relaterade till besöksnäring och turism.

Skånska Möten är den ledande nätverksorganisationen för skånska mötesanläggningar med ett 60-tal medlemmar.

Svenska Möten är den ledande nationella medlemsorganisationen för mötesanläggningar och mötesbokningar med ca 130 aktörer som medlemmar.

Region Skånes avdelning för Regional Utveckling har till uppdrag att samordna och driva utvecklingsfrågor, och vara processledare för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.

Almi Företagspartner Skåne AB erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

BI Syd är ett samverkansinitiativ mellan åtta regionala turismorganisationer i södra Sverige, nämligen Tourism in Skåne AB, Region Halland, Smålandsturism AB, Destination Småland AB, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Kalmar och Visit Värmland AB, som sedan 2015 har samverkat för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik, omvärldsbevakning samt kunskapsöverföring.

För mer information, kontakta gärna:

Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne, 0768-870730


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se