2022-03-09 12:00Pressmeddelande

Vad gör jag med min hund om det blir krig?

Foto: Johanna Rydnemalm Foto: Johanna Rydnemalm

Europa har drabbats av ett krig. I Ukraina kan vi se hur människor flyr den ryska invasionen. Människor på flykt bär inte enbart sin packning utan också på sina husdjur – i famnen, i burar och i koppel. Sällskapsdjuren är ett stort stöd och att skiljas från dem kan bli ett livslångt trauma utöver den påverkan som ett krig för med sig. Vi vill inte att människor ska behöva välja att lämna sin älskade familjemedlem alternativt att inte söka skydd.

 

Inga hundar i skyddsrum

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får husdjur inte tas med i skyddsrum på grund av till exempel allergirisk. Vi respekterar givetvis människor som är allergiska eller rädda för djur och förstår att det inte bara är att ändra reglerna och tillåta djur i alla skyddsrum. Men vi vill ändå lyfta denna viktiga fråga med anledning av husdjurens ökade betydelse för människan, i krig som i fred.

Vi önskar att MSB ser över sina bestämmelser med hänsyn till hur dagens samhälle ser ut och har utvecklats. Sällskapsdjuren och dess ägare har redan i dag släppts in i det offentliga rummet, till exempel i kollektivtrafiken. Likaså är hundar numera tillåtna på många restauranger och caféer samt i butiker och i olika köpcenter. Människor med allergi kan välja bort dessa platser, vilket de däremot inte kan om vi alla skulle söka oss till samma skyddsrum.

SKK önskar därför delta i en beredning tillsammans med MSB kring hur det skulle kunna bli möjligt att ta med sin hund. SKK kan bidra med kunskap kring förutsättningar för att kunna ta med sin hund och vilka krav som behöver ställas på hundägarna.

 

Var kan vi med husdjur söka skydd?

Antalet skyddsrum i Sverige behöver utökas. Det innebär att man redan nu kan planera nya skyddsrum som är anpassade även för landets djur och djurägare. I väntan på nya skyddsrum skulle MSB kunna göra en översyn över befintliga skyddsrum, för att se om det finns möjlighet att reservera utrymmen för den som har sällskapsdjur. Samtidigt kan man se över om det finns andra möjligheter att söka skydd, som i tunnlar eller liknande.

 

Förbered dig redan nu!

SKK uppmanar landets hundägare att redan nu tänka över hur man på bästa sätt kan skydda sig och sin hund. Hur kan du förbereda dig om det som inte ska hända ändå händer?

  • Finns det några släktingar eller vänner som bor på landet och som kan ta hand om dig och din hund?
  • Finns det någon ute på landet som kan ta hand om din hund?
  • Finns det något lämpligt hundpensionat där du kan inackordera din hund?
  • Har du ett fritidsboende som kan bli en tryggare plats för dig och din hund?
  • Tipsa oss om du har fler alternativ på hur man kan agera!

 

Förhoppningsvis kommer Sverige inte att drabbas av krig men skulle så ske är vi övertygade om att husdjurens närvaro troligen inte kommer att vara den största orsaken till oro och rädsla, utan tvärtom vara till stöd för många människor.

 

Namninsamling för rätten att ta med husdjur

Vi uppmanar andra att göra sin röst hörd genom att skriva under en namninsamling för rätten att ta med sitt husdjur till landets skyddsrum. Namninsamlingen har skapats av en av landets alla djurägare som inte vill lämna sin katt om hon behövde söka skydd. Dessa namnunderskrifter kan visa berörda myndigheter att vi är en stor grupp som också behöver skydd. En hund är inte enbart ett sällskapsdjur utan också en familjemedlem och familjemedlemmar vill man inte lämna till ett ovisst öde.

 

https://www.skrivunder.com/tillat_husdjur_i_svenska_skyddsrum?fbclid=IwAR06cbFRzBJBH_RfUIO6nERQ9yjHY2tLv1LG-MLl9-gQifJnKS8vNqbWoTU

 

Fakta: I Sverige finns ca 1 miljon hundar. Av Sveriges 4,8 miljoner hushåll har 15 % hund. Vi som har sällskapsdjur är en stor grupp i det svenska samhället.


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.