2023-06-16 06:00Pressmeddelande

SKKs centralstyrelse ger grönt ljus för inkorsningsprojekt för cavalier

Cavalier king charles spaniel. Foto: Lolan DahlinCavalier king charles spaniel. Foto: Lolan Dahlin

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har beslutat att ge grönt ljus till Cavaliersällskapets ansökan om att få göra inkorsningar i hundrasen Cavalier king charles spaniel. Målet är att komma tillrätta med två separata sjukdomar som förekommer i hundrasen.

Projektets syfte är framför allt att stärka cavalierens hälsa inom områdena hjärta och neurologi. Inkorsningen ska ske med en hundras som har en god mentalitet för sällskapsändamål, är av liknande storlek och gärna tillhör en annan rasgrupp, för att maximalt öka den genetiska variationen. Baserat på dessa kriterier har Cavaliersällskapet valt Lhasa apso, Japansk spets och Dansk-svensk gårdshund.

I cavalierpopulationen är två olika sjukdomar utbredda, hjärtsjukdomen Myxomatous mitral valve disease, MMVD, och den neurologiska sjukdomen Syringomyeli, SM. Ett hälsoprogram för MMVD infördes redan 2001. För SM finns inget motsvarande program men krav på sen avelsdebut har gett uppfödarna möjlighet att selektera bort hundar med symtom. Cavaliersällskapet och SKK har gemensamt gjort bedömningen att utbredningen av MMVD och SM är för stor och den genetiska variationen för liten, för att selektiv avel ska räcka som metod.

- Det känns mycket bra att vi efter flera års arbete nu har landat i en mycket genomarbetad projektplan som ger förhoppningar om friskare cavalierer i framtiden, säger Eva Lejdbrandt, ledamot i Centralstyrelsen och ordförande i SKKs Avelskommitté.

Registreras i X-registret

Inkorsningen med en annan hundras är främst tänkt att ske i den första generationen, varefter aveln återgår till att baseras på cavalierer. De avkommor som föds i generationerna ett till tre efter en inkorsning registreras i Svenska Kennelklubbens X-register, eftersom de inte uppfyller kraven från den internationella kennelunionen FCI om minst tre generationer av samma hundras i stamtavlan. Generation fyra kan däremot registreras i SKKs stambok, precis som andra godkända hundraser.

- Ett inkorsningsprojekt är ett av verktygen som kan användas för att värna den långsiktigt hållbara aveln inom våra hundraser. Inkorsning skiljer sig från blandrasavel på så sätt att målsättningen i sig inte är att producera korsningshundarna, utan de är en del i ett större projekt - att säkerställa cavalierens framtid, säger Sofia Malm Persson, agronomie doktor och genetiskt sakkunnig vid SKKs avdelning för avel och hälsa.

Hälsokraven på de hundar som deltar kommer att vara mycket strikta. För att kunna delta i projektet ska uppfödaren ansöka hos Cavaliersällskapet i god tid före parning.

Stor uppslutning bland uppfödarna

Inkorsningsprojektet har förankrats i Cavaliersällskapet genom gruppmöten som samlat närmare 100 uppfödare, och under månatliga möten. Enigheten i uppfödarkåren är mycket stor, berättar Kari Sundqvist som är ordförande i Cavaliersällskapet. Hittills har drygt ett dussin uppfödare anmält intresse för att delta i inkorsningsprojektet och ett sjuttiotal personer har hört av sig och vill köpa en av valparna.

- Mottagandet i klubben har varit väldigt positivt, våra uppfödare är fantastiska och gör allt för att cavalieren skall få vara en glad och frisk familjehund. 95% av uppfödarna är medlemmar i klubben och det är så roligt att arbeta när det är högt i tak, engagemang och stor enighet. Alla vill framåt, säger Kari Sundqvist.

Samtliga klubbar för de tre hundraser som valts ut, Lhasa apso, Japansk spets samt Dansk-svensk gårdshund, har kontaktats och ställt sig positiva till projektet, som beräknas kunna starta redan under hösten.Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.


Kontaktpersoner

Janina Pfalzer
Extern kommunikation
Janina Pfalzer