2023-05-04 06:30Pressmeddelande

SKK uppmanar till andningstestning av mops samt fransk och engelsk bulldogg

En mops, en engelsk bulldogg och en fransk bulldogg. Foto: Åsa Lindholm och Emma-Lisa Blomqvist.En mops, en engelsk bulldogg och en fransk bulldogg. Foto: Åsa Lindholm och Emma-Lisa Blomqvist.

Svenska Kennelklubben uppmanar ägare av hundraserna fransk bulldogg, mops och engelsk bulldogg att testa andningsfunktionen hos hunden och få den graderad enligt Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S. Metoden är utvecklad vid universitetet i Cambridge och används redan i ett tiotal länder. Nu är testet även tillgängligt i Sverige.

Syftet med RFG-S är dels att identifiera eventuella andningsproblem hos hunden, dels att kunna minimera förekomsten av Brachycefalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS, genom att använda kliniskt opåverkade hundar i avel. Svenska Kennelklubben införde testet i början av 2023. I normala fall sker testningen på veterinärkliniker där du själv kan boka tid för din hund. För att få igång verksamheten arrangerar SKK även ett antal testtillfällen runtom i landet.

- Andning är ett prioriterat område för oss, hundar ska ha andningsvägar som tillåter en god andningsförmåga utan att det kräver kirurgiska ingrepp. Därför känns det väldigt bra att RFG-S nu är i igång och vi uppmanar alla ägare av dessa hundraser att testa sina hundar. För att vi ska få en totalbild erbjuds testet även till icke-registrerade hundar, säger Kees de Jong, VD för Svenska Kennelklubben.

Enligt RFG-S graderas hundarnas andning från 0, kliniskt opåverkad, till 3, kraftigt kliniskt affekterad. Resultaten från testerna registreras centralt hos SKK och finns tillgängliga i SKKs offentliga databas Hunddata. Hittills har resultaten för 24 franska bulldoggar, 12 mopsar och 12 engelska bulldoggar registrerats. Av dessa fick 27 procent graderingen 0 och hela 89 procent graderades med 0 och 1, d v s hunden var kliniskt opåverkad. I praktiken innebär detta att det då anses förenligt med SKKs grundregler, och de instruktioner Jordbruksverket gett, att använda dessa hundar i avel.

- Det är väldigt roligt att hundägarna nu börjat testa sina hundar enligt RFG-S och att resultaten hittills visar på en liten andel kliniskt påverkade hundar. Ambitionen är självfallet att testet, tillsammans med andra åtgärder, ska bidra till att andelen 0:or ökar framöver. Tanken är också att det ska fungera som ett verktyg för att mäta utvecklingen över tid, säger Helena Skarp, agronom och chef för avdelningen Avel och Hälsa på SKK.

SKK har beslutat att även Icke-registrerade mopsar, engelska bulldoggar och franska bulldoggar ska kunna göra testet eftersom det är viktigt att få en ordentlig överblick. Förra året var ungefär hälften av de franska bulldoggar som registrerades i Jordbruksverkets hundregister födda utanför SKK-organisationen. Detsamma gällde cirka en tredjedel av de engelska bulldoggarna. Dessa hundars resultat samlas hos SKK men publiceras inte.

Läs mer om RFG-S och hitta din närmaste veterinärklinik som utför testet via länken nedan.Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.

Kontaktpersoner

Janina Pfalzer
Extern kommunikation
Janina Pfalzer

Relaterade länkar