2019-11-05 11:50Pressmeddelande

Så undviker du att köpa en smuggelhund

Med anledning av att SVT sänder en dokumentär i två delar om smuggelhundar vill Svenska Kennelklubben uppmärksamma det arbete som görs mot handeln med illegalt införda hundar och vad man som valpköpare ska tänka på för att inte att hamna i hundsmugglarnas händer.

Hundsmuggling är en illegal handel som omsätter stora summor. Förtjänsten är hög och straffet är inte i närheten av vad som utdöms för till exempel narkotika- eller vapensmuggling. Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Svenska Kennelklubben ingår, har de senaste åren bedrivit en kampanj för att få blivande hundägare att undvika köpa en insmugglad hund. För så länge det finns köpare så kommer denna vidriga verksamhet att fortsätta.

Småhundar vanligast

Tidigare var det framför allt valpar av rasen chihuahua som smugglades. I dag har de fått sällskap av småhundar av mops- eller fransk bulldoggstyp och dvärghundar av spets-, yorkshireterrier- eller maltesertyp. Valparna kommer ofta från storskaliga uppfödare i ursprungslandet eller har inhandlats för en billig penning på marknader. Många gånger är valparna i dåligt skick när de säljs efter en uppväxt i misär och hemska transportförhållanden. De saknar ofta grundläggande vaccinationsskydd och kan bära på dolda sjukdomar.

Smuggelhundar ett hot mot folkhälsan

Kampen mot smugglingen handlar inte bara om att stoppa förtjänsten på illegal verksamhet och en grym hantering av valpar. I ett större perspektiv är det viktigaste att se till att inte rabies sprids till Sverige. Det är en obotlig och dödlig sjukdom, som varje år skördar 30 000–70 000 människors liv, främst i fattiga länder. Sverige har varit rabiesfritt sedan lång tid tillbaka men smittan finns i Östeuropa där många av smuggelhundarna föds upp. Utöver rabies finns det risk för andra infektionssjukdomar och parasiter som vi helst inte vill ha in i landet.

Anonyma säljare

De insmugglade valparna säljs företrädesvis via internet på diverse annonssajter och via Facebook. Den som säljer en illegalt intagen valp erbjuder sig ofta att leverera den till köparen.Den enda kontaktuppgift köparen får är ett förnamn på säljaren och ett nummer till en kontantkortstelefon. Transaktionen kan ske på en parkeringsplats eller annat anonymt ställe men det har blivit allt mer vanligt att valparna säljs i en bostad som upplevs som säljarens hem.  Hundsmugglarna har blivit alltmer sofistikerade och kan använda främmande tikar som får agera mamma till insmugglade valpar, som sedan id-märks och veterinärbesiktigas.

Gör ett tryggt hundköp

Handeln med smuggelhundar upphör inte förrän hundköpare förstår hur ett riktigt valpköp ska gå till. Så länge det finns köpare kommer det alltid att finnas hänsynslösa människor som utnyttjar människors godtrogenhet. Gör som 50 000 andra svenska valpköpare gör varje år och köp din valp av en SKK-registrerad uppfödare! De tar ansvar och levererar alltid den nya familjemedlemmen vid som minst 8 veckors ålder, med godkända papper och friskintyg utfärdat av veterinär.

Hur du undviker att köpa en illegalt införd hundvalp

  • Köp din hund på Köpahund.se – SKKs valpförmedlingssajt. Här förmedlas enbart hundar som fötts upp av uppfödare inom Svenska Kennelklubben. Ta också gärna kontakt med rasklubben för mer information.
  • Planera hundköpet lång tid i förväg – undvik impulsköp. En fyrbent familjemedlem ska du ha i många år så låt förberedelserna ta tid och vara omsorgsfulla.
  • Om du får en känsla av att något är skumt – då är det säkert det! Ett förnamn och kontantkortsnummer räcker inte som kontaktuppgift.
  • Kräv dokument: registreringsbevis, köpeavtal och veterinärbesiktningsintyg ska vara med. Acceptera inte att uppfödaren lovar att skicka dem senare.
  • Du ska kunna träffa uppfödaren i hemmet och det ska vara tydligt att hon/han bor där med sina hundar.
  • Fall inte för en gullig valp trots att allt känns fel och köp inte en medfaren eller sjuk valp för att rädda den. Varje sådan affär öppnar vägen för ytterligare en smuggelhund.

Kampanjen mot hundsmuggling har initierats av Samverkansgruppen för hundvälfärd, som består av representanter för Jordbruksverket, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. 


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 300 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.