2022-03-04 13:04Pressmeddelande

Ryssland och Belarus stängs ute från Hundsverige

Svenska Kennelklubben, SKK, har vidtagit en rad hundrelaterade åtgärder med anledning av situationen i Ukraina. Vi för även dialog med Jordbruksverket angående införsel av hundar från Ukraina och MSB om möjligheten att kunna ta med husdjur till skyddsrum vid behov. 

Vår djupaste sympati till Ukrainas hundvänner

Svenska Kennelklubben anser, liksom många andra kennelklubbar och hundvänner runt om i vår värld, att Rysslands aggression mot Ukraina är helt oacceptabel och något som Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd ifrån. Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig föra något gott med sig. Svenska Kennelklubben tar också starkt avstånd från Belarus inblandning och stöd till Rysslands agerande i det pågående kriget i Ukraina.

Vi känner djup sympati för våra hundvänner och deras hundar samt alla människor i Ukraina. De utstår stort lidande för sitt lands frihet och demokrati.

Vi känner också sympati för våra ryska och belarusiska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter landet och folket i en förnedrande och destruktiv situation.

Hundrelaterade åtgärder mot Ryssland och Belarus

Svenska Kennelklubben kommer tillsvidare inte att skicka representanter till hundevenemang i Ryssland eller Belarus. Det innebär att inga svenska domare tillåts döma på utställningar, prov och tävlingar i Ryssland eller Belarus.

Svenska Kennelklubben kommer tillsvidare inte tillåta att hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller Belarus deltar på utställningar, prov eller tävlingar, som anordnas av någon klubb inom Svenska Kennelklubben. Förbudet gäller även domare som är auktoriserade av Ryska Kennelklubben eller Belarus Kennelklubb.

Från den 15 mars och tillsvidare kommer Svenska Kennelklubben inte att registrera hundar som importertats från Ryssland eller Belarus i SKKs stambok. Detta gäller oavsett när hunden togs in i Sverige.

Donation till hundägare i och från Ukraina

Svenska Kennelklubben har avsatt 100 000 kr till stöd för medlemmar och hundar från Ukrainska Kennelklubben. Hälften går till den fond som den internationella kennelklubbsorganisationen FCI håller på att upprätta. Den andra hälften kommer att gå till stöd till ukrainska hundägare som flytt till Sverige.

Samtal med svenska myndigheter

Svenska Kennelklubben har en fortsatt dialog med Jordbruksverket, avseende eventuella särskilda åtgärder vid införsel av hundar från Ukraina.

I dagsläget är husdjur inte är välkomna till svenska skyddsrum. Svenska Kennelklubben kommer att skriva till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ärendet då vi anser att husdjur ska kunna vistas i skyddsrum med sin familj.

På vår webbplats finns aktuell information om Svenska Kennelklubbens åtgärder med anledningen av situationen: www.skk.se/ukraina


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.