2021-02-26 12:30Pressmeddelande

Reaktioner på Hundklubben i Kalla fakta

SKK ställs tillsvars i TV4:as Kalla faktaSKK ställs tillsvars i TV4:as Kalla fakta

Nu har Kalla faktas program Hundklubben sänts i TV4. Reaktionerna och diskussionerna har varit livliga och konstruktivt kritiska. Här summerar vi våra intryck.

Många värdefulla synpunkter har via olika medier kommit till oss. Efter första programmet hade vi en livesänd frågestund direkt efter programmet. Intresset var högre än förväntat och gjorde det svårt att ge konkreta svar. Mellan programmen har fler frågor kommit in och i slutet av veckan tog TV4 även upp en händelse kopplad till länsstyrelsen i Skåne.

Inställd frågestund

Efter att andra programmet hade sänts valde vi att inte livesända någon frågestund i Snacka med SKK. Det var av den enkla anledningen att vi redan då förstod att vi inte skulle mäkta med veckans skörd av frågor och de som skulle komma under kvällen. I stället öppnade vi upp en ny möjlighet att ställa frågor till programmet via mejladressen fragaskk@skk.se. De som inte utnyttjade den chansen skrev ner sina synpunkter på SKKs Facebooksida.

Fortfarande kan vi se att några frågor var mer aktuella än andra och många efterlyser att Svenska Kennelklubben, SKK, mer öppet ska redovisa respektive ärende. Redan i programmet och efter har vi gjort klart att vi inte kommer att diskutera de ärenden som belystes, med respekt för de inblandade. Vi vill däremot försöka reda ut följande:

  • rätten att kritisera SKK
  • hur medlemskap i SKK och dess specialklubbar fungerar
  • möjlighet att ompröva beslut ärenden
  • rätten att få förklara sig
Får man inte säga vad man vill inom SKK?

Många uttrycker både rädsla och kritik för att man uppfattar att man inte får kritisera SKK. ”Jag törs inte säga något negativt om SKK för då blir jag utesluten.” Det stämmer inte! Alla har rätt att säga sin mening. Men när det blir personangrepp, ärekränkning och förtal, går det över gränsen. Grundregel 1:2 kan tolkas som otydlig men det är också mycket svårt att precisera var exakt gränserna för vad man får uttrycka. Hur regeln ska tolkas är därför en viktig punkt för SKK att kontinuerligt se över.  

Medlemskap i SKKs anslutna klubbar

Som grund gäller att alla som vill bli medlemmar i organisationen kan bli det. Väljer man att lämna en klubb av olika anledningar, står det förstås var och en fritt. Söker man sig sedan tillbaka till den klubb man gick ur finns det en möjlighet att klubben säger nej. Det kan grunda sig på att personen på ett otillbörligt sätt har motarbetet klubben eller gjort personliga påhopp. Att ifrågasätta en styrelses arbete på ett årsmöte är inte något som normalt leder till några negativa konsekvenser. Trots att man har nekats medlemskap i en specialklubb kan man fortfarande bli medlem i annan special- eller länsklubb.

Ompröva ett ärende hos Disciplinnämnden

Ärenden kan alltid omprövas i Disciplinnämnden, DN, när nya fakta finns att presentera. Det kan vara förtydligande och kompletteringar. Finner DN efter omprövning att kompletterande material inte förändrar ärendet – står beslutet fast. Nytt medlemskap kan sökas efter 5 år.

Neka kennelkonsulenter tillträde

SKKs cirka 100 kennelkonsulenter har en viktig uppgift att fylla i organisationen. Konsulenterna ska hjälpa och stödja uppfödarna att göra rätt och att se till att hundarna har det bra. Valpköpare ska också känna sig trygga med att vända sig till en uppfödare ansluten till SKK. Konsulenterna bistår även länsstyrelsen med sin hundkunskap. Man blir inte utesluten ur SKK bara för att man nekar en konsulent tillträde. Först efter flera påstötningar från en konsulent samt från SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, går ärendet vidare till DN som gör ett sista försök att genomföra ett oanmält besök. Om inte det går kan medlemmen bli utesluten ur SKK.

Styrelsen väljs av medlemmarna

Inom SKK värnar vi om demokratin. Man har rätt att tycka att fel människor bestämmer, men viktigt är att veta att samtliga i SKKs centralstyrelse och Disciplinnämnden är valda på Kennelfullmäktige, SKKs högsta beslutande organ. Där är det våra valda representanter från läns- och specialklubbar som väljer styrelse, valberedning, revisorer, och en disciplinnämnd. Här fattas beslut i traditionella årsmötesfrågor som årsredovisning, budget, verksamtsplan, inkomna motioner med mera. Du kan påverka genom att gå och rösta på din klubbs årsmöte. Det kan bli din motion som förändrar SKKs verksamhet. 

Vad händer om jag inte besvarar en skrivelse från DN?

Alla medlemmar inom SKK-organisationen kan bli anmälda till Disciplinnämnden. Anmälan kan göras av SKKs centralstyrelse, styrelse för länsklubb, specialklubb, Sveriges Hundungdom eller en enskild medlem. En anmälan kan inte göras av en enskild tjänsteman eller styrelseledamot. Den som är anmäld till DN får alltid en möjlighet att förklara sig. Begär man att personligen få uttala sig går det också bra efter överenskommelse. Det är viktigt att den som har anmälts tar chansen att besvara en anmälan för att ge sin bild av det som har hänt. Det är också viktigt att i ärendet hålla sig till sakfrågan. Om man väljer att lämna SKK innebär det att man inte kan bli medlem förrän ärendet åter tagits upp och behandlats.

Får man äga en blandrashund och vara med i SKK?

Vi har fått en fråga om man får vara vd i SKK om man äger en blandras? Det enkla svaret på den frågan är – ja!

SKK är hundägarnas riksorganisation som ska skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. Dessutom ska vi väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.

SKKs vd Ulf Uddman har tidigare, tillsammans med sin sambo, varit delägare i en hund från Hundstallet. Att vår tillträdande vd Kees De Jongs dotter är ägare av en blandras är inget som belastar hans CV.


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.

Kontaktpersoner

Hans Rosenberg
Presstalesperson
Hans Rosenberg