2021-04-06 07:00Pressmeddelande

Rapport om de svenska hundarna

Sex hundraser sittande i gräsetSex hundraser. Foto: Måns Engelbrektsson

Antalet hundar i Sverige fortsätter att öka och enligt en färsk undersökning har mer än vart 7:e hushåll hund. Uppskattningsvis finns omkring 934 000 hundar i landet.

Svenska Kennelklubben, SKK, har tillsammans med Agria Djurförsäkring låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor kring sällskapsdjur till omkring 9 300 svenskar. Enligt undersökningen har 889 000 (20 %) av hushållen katt, medan det finns hundar i 687 000 (15 %) av hushållen. Andelen hushåll med hund är lägre i Stockholm än övriga landet.

Den aktuella undersökningen är den femte studien som gjorts under de senaste 25 åren på uppdrag av Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkring.

– De regelbundet återkommande undersökningarna ger oss en god bild av de svenska sällskapsdjuren och deras ägare, säger Ulf Uddman, vd på Svenska Kennelklubben.

I undersökningen som gjordes 2017 konstaterades att bland de svenska hundarna är hälften över 6 år, vilket bekräftas av den senaste undersökningen. Att andelen äldre hundar fortsätter vara på samma höga nivå trots en generell ökning av antalet hundar tyder på att våra hundar blir allt äldre. Orsakerna tros vara flera. En kan vara att 9 av 10 hundar har en veterinärvårdsförsäkring, vilket är unikt – inget annat land i världen har så många försäkrade hundar.

Andelen rashundar med registreringsbevis/stamtavla från SKK är 63 procent. 9 av 10 hundar är födda i Sverige och lika stor andel finns ägarregistrerade hos SKK eller Jordbruksverket. Drygt en tredjedel av hundägarna uppger att de är medlemmar i en hundklubb. 38 procent av Sveriges hundar har fått någon typ av tjänst köpt till sig under året. Vanligast är hundtrim, följt av hundkurser och hundpensionat.

Undersökningen är genomförd med webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuerna genomfördes under perioden 17–30 november 2020 med en deltagarfrekvens om 64 procent.

* Antalet hundar och hushåll är uppskattade siffror. Totalt finns omkring 4,8 miljoner hushåll i Sverige


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.