2023-02-01 11:00Pressmeddelande

Politisk handling krävs för att stoppa smuggling av hundar

Den 31 januari dömdes tre Halmstadbor till fängelsestraff för att ha tjänat miljonbelopp på att smuggla in minst 69 valpar under 2019 och 2020. Samma dag släppte Tullverket statistik som visade att hundsmugglingen ligger kvar på rekordnivåer. Vi som försöker informera valpköpare ligger ständigt steget efter. Nu måste våra politiker kliva in och ta ansvar för att stoppa smuggelhundarnas lidande.

Efterfrågan på hundar under pandemin och de pengar som kunde tjänas, gjorde att smuggling av valpar hamnade på de kriminellas radar. Nu har efterfrågan på hundar sjunkit men Tullverket fortsätter att stoppa hundar på höga nivåer. Förra året hindrades 552 hundar från att komma in i Sverige, upp från 523 under 2021. I siffran ingår visserligen en del hundar från Ukraina, som har satts i hemkarantän, men som jämförelse kan nämnas att året före pandemin stoppade Tullverket 200 hundar vid gränsen.

Smugglarna köper upp valpar t ex i Polen, Bulgarien, Ungern, Rumänien och Serbien, och de fraktats sedan långa sträckor instängda i burar eller dolda i trånga håligheter i bilar. Uppfödda i misären på en valpfabrik och tagna för tidigt från sina mammor, har många valpar inte haft en chans att överleva.

Idag vet de flesta i Sverige att man t ex inte ska köpa en valp på en parkeringsplats, eftersom risken då är stor att det är fråga om en smuggelhund. Den här informationen har spridits av myndigheter som Jordbruksverket, länsstyrelserna, Tullverket och polisen samt av intresseorganisationer som Svenska Kennelklubben och av veterinärer. Både smuggling och köp av smuggelhund är brottsliga handlingar.

Ett skäl till att verksamheten kan fortsätta är att smugglarna också läser informationen och anpassar sig. Köparen ska t ex alltid be att få se tiken och då lånas en tik in för att spela mamma. Ett fenomen som dykt upp, och som även Tullverket rapporterade om, är att man istället börjat importera dräktiga tikar. Enligt svensk lag får inte dräktiga tikar transporteras med bil längre än fem mil inom två veckor före beräknad valpning.

En trevlig familj kan sedan engageras till att fronta hela upplägget med tiken och valparna och självfallet är tiken registrerad i Jordbruksverkets register. För det krävs ett chipnummer, bank ID och 40 kronor. Ingen skugga ska dock falla över Jordbruksverket, deras register är inte gjort för att eftersöka hundars ursprung.

Tyvärr kan vi heller inte utesluta att det finns köpare som helt enkelt struntar i var hunden kommer ifrån eller att det är en brottslig handling att köpa en smuggelhund. Både Jordbruksverket och den ideella organisationen Djurskyddet Sverige har till exempel manat till extra försiktighet gällande vissa hundraser som är populära bland hundsmugglare. Som köpare bör man vara extra försiktig med bl a fransk bulldogg, malteser och pomeranian. Nedan ses utvecklingen gällande nyregistreringar för dessa raser i Jordbruksverkets respektive i Svenska Kennelklubbens register.

Nyregistreringar 2012-2022 av fransk bulldogg, malteser, pomeranian och den totala hundpopulationen

Alla hundar i Sverige ska enligt lag vara registrerade i Jordbruksverket. Hundar uppfödda inom och registrerade i SKK utgör ett normalår ungefär 70 procent av det totala antalet.

Det går naturligtvis inte att säga att just smuggelhundar ligger bakom de stora ökningarna i de ovannämnda tre hundraserna. Nivåerna är dock anmärkningsvärda och det är rimligt att ifrågasätta att inhemska icke-SKK-registrerade hundar skulle ha kapacitet att föröka sig enligt de nivåer som ses i tabellerna ovan.

Riksdagen fann förra året problemet med smuggelhundar så allvarligt att tre tillkännagivanden relaterade till området, riktades till den dåvarande regeringen. Dessa omfattade:

  • att Tullverket även i fortsättningen bör ha möjlighet att stoppa fordon för att söka efter hundar
  • att veterinärer ska ges möjlighet att anmäla misstanke om illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur
  • insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur där Jordbruksverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Tullverket, länsstyrelserna, Skatteverket och Försäkringskassan identifiera och stävja organiserad smuggling av hundar och andra sällskapsdjur

Vi menar att tiden för att förlita sig på att vi enbart ska kunna informera bort problemet är över. Nu krävs det politisk handling för att stoppa det systematiska djurplågeri som hundsmuggling innebär. Våra riksdagsledamöter har redan identifierat flera förslag till handling. Nu är det dags att gå vidare med dessa.

Thomas Uneholt
Ordförande, Svenska Kennelklubben

Kees de Jong
Vd, Svenska KennelklubbenOm Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.


Kontaktpersoner

Janina Pfalzer
Extern kommunikation
Janina Pfalzer

Relaterad media