2018-01-25 09:00Pressmeddelande

​Miljoner för friskare sällskapsdjur

null

Agria och SKK Forskningsfond delar årligen ut närmare åtta miljoner kronor till forskare i de nordiska länderna. Bland projekten som fått pengar 2018 finns många intressanta studier för bättre djurhälsa, nya vacciner och ny teknik inom veterinärmedicin. Här finns också forskning kring hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa.

Ett antal projekt som pågått under flera år är nu i slutfas; till exempel gentest för livmoderinflammation hos hundar, dvärgväxt hos ragdoll samt Per Jensens forskning kring stress och livsstil – hur hundar och deras ägare påverkas.

Forskningsfonden finansierar också under fyra år en doktorandtjänst vid SLU som ska undersöka knäledssjukdomar hos hund. Dessa sjukdomar är vanliga och är smärtsamma för hundarna och dyrbara för djurägarna.

Agria och SKK Forskningsfond stödjer också organisationen International Partnership for dogs (IPFD) med målsättning att sprida hälsoinitiativ från hela världen via webbplatsen DogWellNet.com. Organisationen arbetar dessutom med att katalogisera information om genetiska tester och samordna ett program för standardiserad testning.

Bland de nya projekten 2018 kan nämnas:

 • Etologen Kenth Svartberg ska analysera data från BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) med målsättning att finna personlighetsdrag och utifrån denna analys utveckla en affektbaserad modell för personlighet hos hund, till gagn för såväl hund som hundägare.
 • Vid Veterinärhögskolan i Oslo ska man studera hundens inflytande på människors fysiska och psykiska hälsa, under ledning av professor Frode Lingaas. Man ska analysera sambandet mellan hund och mänsklig hälsa, inklusive dödsorsak med hjälp av databaser omfattande 50 000 människors livsstil, motion, rökning, hälsa/ohälsa och hundhållning.
 • En nordisk studie ska genomföras för att möjliggöra en förändring i anatomin hos trubbnosade hundraser. Under de senaste åren har man debatterat hälsa – och ohälsa – hos trubbnosade hundraser. Genom insamling av data och prover från ett stort antal hundar ur dessa raser för att på sikt minska benägenheten för luftvägsproblem (BOAS). Man ska också identifiera vilka avelsdjur som skulle kunna förbättra hälsan hos dessa raser samt kartlägga de genetiska faktorerna. Ansvarig forskare är seniorprofessor Åke Hedhammar vid SLU.
 • Information om samtliga projekt finns på fondens webbplats www.hundforskning.se

  Ansökningssystemet är öppet 1-30 april, för de forskare som vill söka anslag för 2019.

  Faktaruta

  Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben beslutade 2008 att samordna sina forskningsfonder för sällskapsdjur med gemensam administration, en gemensam forskningskommitté som bedömer ansökningarna samt en gemensam styrgrupp för ledning av samarbetet. De fyra fonder som fördjupat sitt samarbete är:

  Agrias Forskningsfond avseende forskningsmedel för smådjur, Bertil Lagerblads forskningsfond, Stiftelsen Ulla Segerströms och Bertil Sted-Grens Fond och Svenska Kennelklubbens forskningsfond. 

  Agria och SKK Forskningsfond är till för att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etololgi men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse.

  Agrias forskningsmedel för hund och katt, cirka 7 miljoner kronor, placeras i forskningsfonden som tillsammans med avkastningen från SKKs fonder ger närmare åtta miljoner kronor årligen för forskning.

  För mer information, kontakta:
  Pekka Olson, ordförande i SKK och medlem i fondens styrgrupp
  Tel: 08-795 30 44, 076-30 40 986
  E-post: pekka.olson@skk.se


  Om Svenska Kennelklubben

  Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation, grundades 1889 av A P Hamilton. SKK har omkring 300 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar.Omkring 70 procent av den totala populationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund. Köpa Hund? – kontakta Svenska Kennelklubben för kostnadsfri rådgivning – det tjänar alla på!