2023-09-18 06:00Pressmeddelande

Hemställan om statligt ansvar för ersättning vid rovdjursattacker på hundar

Drever

Mellan 2020 och 2022 angreps och skadades 139 hundar, varav 38 så svårt att de dog, av stora rovdjur i en situation som inte involverade jakt på rovdjuret. Det visar statistik från SLU Viltskadecenter. Hundar som skadas har främst angripits av varg och lodjur. De hundar som dödas har nästan uteslutande dödats av vargar.

Rovdjurspolitiken är ett statligt ansvar och det är staten som ansvarar för att sätta referensvärden för hur många rovdjur som ska finnas i landet. Svenska Kennelklubben menar att det då är rimligt att staten även fullt ut tar ansvar för de skador rovdjuren åstadkommer. Precis på samma sätt som hundägare enligt lagen har strikt ansvar och är ersättningsskyldiga för vad de egna hundarna gör.

Nuvarande förfarande

I dagsläget kan en hundägare som får sin hund skadad eller dödad av ett rovdjur, med stöd av Viltskadeförordningen (2001:724) endast ansöka om en begränsad ersättning från Länsstyrelsen. Det innebär att hundägaren antingen måste ta kostnaden för att teckna en försäkring som skyddar ekonomiskt vid behov av veterinärvård eller vid dödsfall till följd av rovdjursangrepp. Eller riskera en stor ekonomisk smäll.

Staten har därmed skjutit över en stor del av kostnaden för de skador som rovdjur orsakar, till hundägande privatpersoner och till försäkringsbolagen.

Viltskadecenters rekommendation för ersättning (uppdaterad 29/8, 2023) är högst 5 000 kronor för självrisken i försäkringen för en försäkrad hund som skadats av varg, björn, järv, lo eller örn. Utöver det får ersättning lämnas med högst 8 000 kronor för andra styrkta kostnader ”som inte omfattas av försäkringsskyddet”.

Andra styrka kostnader kan till exempel vara milersättning vid resa till veterinär eller ersättning för söndertrasade pejlhalsband.

För en oförsäkrad hund lämnas ersättning på högst 10 000 kronor för veterinärvård och andra styrkta kostnader. Mot bakgrund av att kostnaderna för djursjukvård stigit kraftigt är det sannolikt att en oförsäkrad hund som blir attackerad av ett rovdjur därmed skulle innebära ett rejält ekonomiskt avbräck för ägaren.

Om hunden dödas av rovdjuret eller avlivas till följd av attacken utgår ersättning på högst 25 000 kronor, oavsett om hunden är försäkrad eller inte. Det motsvarar ungefär inköpspriset för en valp och tar inte i beaktande till exempel meriter eller färdigheter som hunden har inom sitt arbetsområde.

Föreslagen ändring

Svenska Kennelklubben hemställer om ändring av regelverket så att:

• Ersättning för skador och dödliga attacker på hund, oavsett hundras, som görs av rovdjur ska betalas av staten fullt ut och inte belasta privata försäkringar eller privatpersoner.

• Ersättningen ska motsvara hela kostnaden för veterinärbehandling, mediciner och efterföljande rehabilitering alternativt motsvara det uppskattade totala värdet på den dödade hunden.

Värdering av hundar kan till exempel göras med hjälp av försäkringsbolagens eller Svenska Kennelklubbens listor.

Ikraftträdande

Snarast.

Med vänlig hälsning,
Kees de Jong
VD
Svenska Kennelklubben

 

Ovanstående hemställan är insänd till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt till Klimat- och näringslivsdepartementet den 18 september, 2023.


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.


Kontaktpersoner

Janina Pfalzer
Extern kommunikation
Janina Pfalzer