2023-08-31 15:09Pressmeddelande

Delbetänkande från Renmarkskommittén oroar

Fjällvandring med hund.

Svenska Kennelklubben ser med oro på det budskap som framförs i delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland som Renmarkskommittén överlämnade till regeringen idag. Detta då den föreslagna skissen för kommitténs fortsatta arbete utgår från principerna i den s k Girjasdomen.

Delbetänkandet föreslår att staten via länsstyrelserna tills vidare ska fortsätta att upplåta småviltsjakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Det gäller dock bara till dess att uppdraget slutredovisas vilket enligt direktivet ska ske senast den 20 maj 2025.

Renmarkskommitténs ordförande Eric M. Runesson, ledamot av Högsta domstolen, skriver redan nu på Dagens Nyheters debattsida att Girjasdomen sannolikt innebär att Lapplands samebyar har rätt att bestämma över småviltsjakt och fiske och annan verksamhet som berör hundägare, på sina områden.

Viktigt att allas intressen beaktas

Svenska Kennelklubben har tidigare uttryckt oro för att Renmarkskommittén ska fatta ett beslut som ensidigt gynnar en part, medan andra medborgares intressen inte beaktas alls. Högsta domstolen avgjorde i januari 2020 en dom som gav samebyn Girjas exklusiv rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt byområde med hänvisning till urminnes hävd.

-Vi är oroliga att våra medlemmars tillgång till naturen ska begränsas. En stor del av våra medlemmar bor och verkar inom de aktuella områdena, därutöver tillkommer alla de som årligen tillbringar tid, med eller utan hund, i vår fjällvärld. Om resultatet blir i enlighet med Girjasdomens utfall äventyras träning, avelsprov och småviltsjakt med i hund i renbetesland, säger Svenska Kennelklubbens vd Kees de Jong.

Oenighet i Renmarkskommittén

Svenska Kennelklubben noterar att Renmarkskommittén dock inte är enig och att ledamöterna för Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte stödjer förslaget i delbetänkandet. SKK ska nu läsa delbetänkandet noga, säger Kees de Jong.


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.


Kontaktpersoner

Janina Pfalzer
Extern kommunikation
Janina Pfalzer