2022-02-01 16:28Pressmeddelande

Avelsförbud fel väg att gå

Hund av rasen cavalier king charles spaniel. Foto: Måns Engelbrektsson/SKKHund av rasen cavalier king charles spaniel. Foto: Måns Engelbrektsson/SKK

Oslos tingsrätt har i en dom fastslagit att avel med raserna engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel inte är förenlig med norsk djurskyddslagstiftning. SKK anser inte att avelsförbud för en hel ras är rätt väg att gå utan förespråkar fortsatt dialog mellan uppfödare, domare, klubbar, veterinärer och myndigheter för att påverka aveln i rätt riktning.

Att frågan kring avel av två hundraser har kommit upp i en norsk domstol beror på att föreningen Dyrebeskyttelsen Norge har stämt organisationerna Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb och Norsk Cavalierklubb samt sex enskilda uppfödare för brott mot paragraf 25 i den norska djurvälfärdslagen. Dyrebeskyttelsen Norge anser att klubbarna och uppfödarna avlat i strid med lagen under flera år och att en stämning var nödvändig för att få en konkret uttolkning av lagen. Norsk Kennel Klub säger sig vara förvånade över domen och fruktar att det kommer innebära negativa följder för hundvälfärden om det arbete som görs inom den norska kennelklubben och deras rasklubbar nu avslutas.

Okontrollerad avel riskerar att förvärra situationen

Svenska Kennelklubben, SKK, anser precis som sin norska motsvarighet att ett avelsförbud för en enskild ras är fel väg att gå då uppfödningen istället kommer ske under okontrollerade former och att importen från valpfabriker och andelen insmugglade hundar kommer öka. Samtidigt ser SKK domen i Norge som en tydlig signal att vi måste fortsätta, och intensifiera, arbetet med att driva utvecklingen i rätt riktning, för att hundaveln ska leva upp till de normer vi har kring djurskydd i dagens samhälle.

Åtgärder för bättre hundhälsa

Svenska Kennelklubben har sedan lång tid arbetat med hälsofrågor i samarbete med rasklubbar och exteriördomare med målet att få fram friskare hundar. Redan 2009 infördes de Särskilda rasspecifika domaranvisningarna med målet att verka för en avel som inte uppmuntrar exteriöra överdrifter. Dessa anvisningar har följts upp med utbildning av domare, konferenser för uppfödare och inventeringsstudier av vissa raser. SKK har också gjort det möjligt för veterinärer att rapportera operationer som utförts på grund av andningsproblem och för domare att diskvalificera en hund på grund av ohälsa vid utställning, med påföljden att hunden spärras för avel. Vidare har SKK tagit fram ett hälsoprogram vad gäller andning och temperaturreglering för fyra brakycefala (kortnosiga) raser samt tagit fram domaranvisningar för hur kritiker ska skrivas för brakycefala raser på utställning. SKK samverkar också med myndigheter, universitet och veterinärorganisationer kring hälsofrågor och deltar i internationellt samarbete kring hundars hälsa.

Tillsammans för friskare hundar

Att vända en negativ utveckling i en hundras tar tid och är ganska komplext då det ofta inte bara är en faktor att ta hänsyn till. Svenska Kennelklubben är dock övertygade att arbetet med att driva utvecklingen i en positiv riktning görs bäst i en organiserad form där uppfödare, exteriördomare, rasklubbar, veterinärer och myndigheter samarbetar kring samma mål – friska hundar.

Läs mer

 


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och grundades 1889 av greve A P Hamilton. SKK har omkring 280 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben, som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras drygt 50 000 hundar inom SKK. Omkring 70 procent av den svenska hundpopulationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund.