2015-07-28 15:48Nyheter

SKK välkomnar ökat samarbete med veterinärer


Svenska Kennelklubben (SKK) ser mycket positivt på en fördjupad samverkan med veterinärkåren i frågan om hundar med andningssvårigheter. Samarbetet är påbörjat sedan tidigare och ett möte kring hundavel ska hållas den 10 september mellan Veterinärförbundet, Jordbruksverket och SKK. I dagarna har ett upprop publicerats där över 500 veterinärer är oroade över hälsan hos många trubbnosade hundar i Sverige.

SKK välkomnar brevet och ser fram emot ett ökat samarbete med veterinärkåren gällande brakycefalt syndrom hos vissa raser.

Brakycefala rasers predisponerande problem med andningen är något som SKK likt veterinärkåren identifierat som ett allvarligt hälsoproblem och som SKK under en längre tid arbetat med på olika plan bland annat genom förändrade avelsmål hos berörda raser, en ökad medvetenhet hos domarkåren och upplysning av den hundköpande allmänheten.

SKK har även initierat internationella samarbeten som möjliggör utbyte av erfarenheter och har sedan länge arbetat med och planerat en konferens med fokus på brakycefala rasers problem, vilken är förlagd till kommande vinter. Flera av de aktuella raserna har under senaste decenniet ökat i popularitet och även importen av valpar för dessa raser. För att uppnå de viktiga avelsmålen för en förbättrad hälsa av alla trubbnosade hundar är en internationell samverkan en viktig del.

Veterinärkåren och SKK arbetar som vi ser det mot samma mål, d.v.s. förbättring av hundars hälsa men respektive organisation har tillgång till och använder olika medel för att nå målet. Avelsarbete är ett långsiktigt och träget arbete som tar tid och kompletteras som SKK ser det utmärkt med det kliniska arbetet veterinärer i fält utför. SKK är en intresseorganisation med frivilligt medlemskap men där medlemmarna förväntas följa Svensk lagstiftning men även SKKs regler.

SKK har ett väl utvecklat samarbete med veterinärkåren inom olika områden och bidrar ekonomiskt till forskning som rör hundhälsa. Ett ökat samarbete runt brakycefala rasers problematik skulle kunna möjliggöra snabbare förändringar och ökat välmående för våra hundar och är något som vi välkomnar inom SKK.

SKK kommer under hösten att bjuda in representanter från veterinärkåren till ett möte för att diskutera andningsproblematiken och tillsammans dra upp riktlinjer för ett fortsatt samarbete mot sundare hundhälsa inom detta område.

Kontakta oss vid frågor:


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation, grundades 1889 av A P Hamilton. SKK har omkring 300 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar.Omkring 70 procent av den totala populationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund. Köpa Hund? – kontakta Svenska Kennelklubben för kostnadsfri rådgivning – det tjänar alla på!