2014-09-12 14:15Nyheter

Därför fick SD annonsera i Hundsport

Sverigedemokrakraternas annons i senaste numret av Hundsport har rört upp känslorna hos många av våra medlemmar och läsare, det kan vi förstå. Med facit i hand vill vi ändå förklara beslutet att publicera SDs annons.

Som chefredaktör Robert Widholm skriver i sin ledare på motsatta sidan av annonsen, inkom aldrig något svar från SD i tid för artikelns publicering i Hundsport 7-8/14. SD kom senare med en för oss rimlig förklaring till detta och efter diskussion mellan chefredaktör Robert Widholm och ansvarig utgivare, Ulf Uddman, fattades beslut att låta annonsen gå i tryck. Enda anledningen till att publicera annonsen var att vi tyckte det var värdefullt att delge våra medlemmar SDs ställningstagande i viktiga frågor rörande hund och hundägande. Så här i efterhand skulle det kanske passat bättre att publicera deras svar i en redaktionell text.

Vi lever i ett land med demokrati som vi värnar om. Vi har alla rätt att uttrycka oss, med undantag för bland annat rasistiska uttalanden, hets mot folkgrupp eller sådant som kan uppfattas som kränkande. Svaren som SD lämnar i sin annons rörande assistanshundar, fyrverkerier, hundkörkort, licensjakt på varg samt skattemedel till kritiserad avelsverksamhet ansåg vi inte hör till den typen av uttalanden.

Annonsen var en kommersiell annons och betalades enligt gängse regler


Om Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation, grundades 1889 av A P Hamilton. SKK har omkring 300 000 medlemmar och över 1 000 klubbar inklusive ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben som är vår största utbildningsorganisation. Årligen nyregistreras cirka 60 000 hundar.Omkring 70 procent av den totala populationen är registrerad i SKK. SKK är en av Sveriges största fritidsorganisationer som arbetar för hundens plats i samhället genom att informera om glädjen och nyttan med hund. Köpa Hund? – kontakta Svenska Kennelklubben för kostnadsfri rådgivning – det tjänar alla på!