Ami Hommel

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening Foto: Tomas Södergren