2021-05-05 13:13Pressmeddelande

Svensk Scenkonsts stämma: Nationella planen måste hanteras skyndsamt

Idag den 5 maj höll bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst sin stämma. Där enades man om ett gemensamt uttalande om den nationella planen för återöppning som regeringen har aviserat.
 
”Sveriges scener har varit stängda eller starkt begränsade för fysiskt närvarande publik i över ett år. Effekterna av pandemin har med stor tydlighet påvisat hur ett samhälle utan scenkonst och andra kulturyttringar framstår. Kulturens roll är inte minst viktig i svåra tider som dessa.
 
Svensk Scenkonsts medlemmar ser med stor oro på scenkonstens möjligheter att återhämta sig efter pandemin. 
 
Scenkonsten verkar i ett komplext ekosystem där privatteatrar, institutioner, fria grupper, ideella arrangörer samt frilansande konstnärer och tekniker är ömsesidigt beroende av varandra för att fungera och utvecklas. Alla delar måste få stöd om det ska finnas scenkonst av hög kvalitet i hela landet även efter krisen. 
 
Scenkonsten arbetar med långa ledtider och är beroende av framförhållning. Arrangörer och frilansare behöver en planeringshorisont att förhålla sig till för att kunna fatta beslut om framtida produktioner och kunna ta rimliga risker. Avsaknaden av en nationell plan för hur scenkonsten ska kunna öppnas upp igen är mycket allvarlig och bidrar till att krisen fördjupas – med stor fara för att scener och kompetenser försvinner för lång tid framöver. En sådan plan finns i flera andra jämförbara europeiska länder men har ännu inte kommit fram i Sverige.
 
Svensk Scenkonst välkomnar att Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram underlag till en nationell plan. Stämman uppmanar regeringen till fortsatt skyndsam hantering och tät dialog med branschen om hur scenkonsten ska kunna öppna upp successivt och ta emot publiken på ett ansvarsfullt sätt när det medges av smittläget.”
 


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle