2020-12-16 08:00Pressmeddelande

Svensk Scenkonst har träffat nytt avtal med Symf och Musikerförbundet

Svensk Scenkonst har träffat nytt kollektivavtal med Symf och Svenska Musikerförbundet för orkester-, opera- och teaterföretag samt regional musikverksamhet. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader fram till 31 mars 2023. I uppgörelsen ingår en reglering av hur lokala avtal ska tillämpas när det endast finns en lokal fackklubb.

- Parterna har ägnat en stor del av förhandlingarna åt att diskutera olika praktiska frågor som rör den dubbla partsställningen på området. Det är en stor framgång att vi har kunnat enas om en ordning kring lokala avtal under den kommande avtalsperioden, säger Maria Grundtman, förhandlingschef på Svensk Scenkonst .

Under perioden ska parterna även utreda möjligheten av att slå samman de olika delar i avtalet som idag reglerar olika former av musikverksamhet. Skälet till detta är att majoriteten av Svensk Scenkonsts medlemmar har verksamhet som spänner över flera olika områden.

Löner och extra avsättningar till pension följer märket som satts av industrin. Om inte annat överenskommes lokalt höjs lönerna med 2,6 procent från 1 november 2020 och med 2,0 procent från 1 april 2022.

Andra frågor som regleras är en förenklad process för att avsluta anställningar från 68 år utan uppsägning samt ett centralt fastställt krav på alla arbetsgivare att ha en bemötandekod för att motverka sexuella trakasserier.

Vid frågor om kollektivavtalet kontakta: Maria Grundtman, förhandlingschef , Svensk Scenkonst. maria.grundtman@svenskscenkonst.se


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.