2020-11-20 12:12Pressmeddelande

Svensk Scenkonst har tecknat avtal på märket

Svensk Scenkonst har idag träffat ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner med Teaterförbundet och Akademikerförbunden. Avtalet följer märket som satts av industrins parter på 5,4 procent och löper på 29 månader fram till 31 mars 2023, med löneökningar 1 november 2020 och 1 april 2022.

 - Det är ett balanserat avtal som innehåller fördelar för såväl arbetstagar- som arbetsgivarsidan”, säger Maria Wilson, biträdande förhandlingschef Svensk Scenkonst, som är avtalsansvarig.

En viktig fråga under förhandlingarna har varit branschens behov av att utveckla digitala lösningar för att öka tillgängligheten. Där har ett nytt försöksavtal träffats som möjliggör för respektive arbetsgivare att lokalt reglera upphovsrätten för de nyttjanden som respektive arbetsgivare vill göra. De centrala parterna kommer agera som stöd i den processen.

 - Försöksavtalet är i linje med Svensk Scenkonst mål digitalisering på verksamheternas villkor, vilket är särskilt viktigt i nuläget när fysiska möten inte kan genomföras, säger Susanne Abbefalk, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Som en del i uppgörelsen har också ett antal nya yrkesgrupper, s.k. designers, införts i kategorin konstnärlig personal i kollektivavtalet.

Parterna fortsätter även arbetet med att förenkla och förtydliga avtalet genom ett antal redaktionella förändringar. Andra viktiga delar i avtalet är en förenklad process för att avsluta anställningar från 68 år utan uppsägning samt ett centralt fastställt krav på alla arbetsgivare att ha en bemötandekod och riktlinjer vid intima scener för att motverka sexuella trakasserier.

Det är arbetsgivarna som ska utforma koden och riktlinjerna, men parternas råd för jämställdhet och likabehandlingsfrågor får i uppdrag att ta fram exempel och stödmaterial, säger Maria Wilson, biträdande förhandlingschef Svensk Scenkonst.

Vid frågor om kollektivavtalet kontakta bitr förhandlingschef Maria Wilson

Vid frågor om försöksavtalet för digitala nyttjanden kontakta förbundsjurist Susanne Abbefalk.Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.