2021-12-21 13:26Pressmeddelande

Skärpta restriktioner ställer krav på kraftfulla krisstöd till scenkonsten

Fotograf: Sören Vilks

Vid dagens pressträff med representanter för regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelades att publikrestriktionerna skärps ytterligare. Det innebär att fortsatta krisstöd blir ännu viktiga.

De nya restriktionerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär att inomhusarrangemang med 20 – 500 deltagare försätter vaccinationsbevis och anvisad sittplats. När antalet deltagare är fler än 500 krävs dessutom en uppdelning av sällskap om max 8 personer och minst en meter mellan varje sällskap. Detta börjar gälla den 23 december.

Kraven på distansering i salongerna innebär i praktiken att många verksamheter måste bedrivas långt under sin maxkapacitet, vilket medför förlorade intäkter. Det finns också en överhängande risk för uppskjutna eller inställda föreställningar och konserter.

När dagens besked kom, hade scenkonsten ännu inte återhämtat sig från den långa nedstängningsperioden. Införandet av vaccinationsbevis medförde såväl ökade kostnader som minskade inkomstintäkter. När nu även krav på avstånd mellan publik införs, blir det en förödande ekvation som kommer att drabba branschen hårt. Svensk Scenkonst invände redan i sitt remissvar tidigare i höstas mot dubbla restriktioner och pekade på att det skulle medföra ekonomiska konsekvenser.

Folkhälsomyndigheten aviserar att de planerade restriktionerna endast ska gälla under en kortare tid men för scenkonsten påverkas hela vår försäljning negativt av dagens besked.

- Redan när vaccinationsbevisen infördes, reagerade publiken med försiktighet och biljettförsäljningen mattades av. Nu försvåras ytterligare den återhämtning som branschen hade behövt. De dubbla restriktionerna innebär förluster, eftersom många scener inte kan nyttja hela sin publikkapacitet. Risken är överhängande att konserter och föreställningar måste skjutas upp eller ställas in. De skärpta restriktionerna måste omgående backas upp av fortsatta kraftfulla krisstöd, säger Svensk Scenkonsts VD Mikael Brännvall i en kommentar.

De nya publikbegränsningarna innebär att många biljettköpare inte får uppleva scenkonst under den närmaste perioden som de har planerats. Samtidigt ställs arrangörerna inför svåra logistiska utmaningar.

- Pandemin har i grunden förändrat möjligheterna att bedriva verksamhet för publik. Nu blir förutsättningarna ännu sämre. Hur ska en arrangör inför julens evenemang kunna avgöra vilken biljettköpare som ska få uppleva sin konsert eller föreställning som planerat och vem som måste avstå? fortsätter Mikael Brännvall.Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle