2021-05-03 05:45Pressmeddelande

Restriktionerna leder till permanent kompetensbrist inom scenkonsten

Foto: Sören Vilks

Inställda arrangemang har tvingat erfarna yrkesverksamma inom scenkonsten att hitta försörjning i andra branscher. Yrkesväxlingen riskerar att utarma kompetensen i branschen på både kort och lång sikt, enligt en ny rapport från Svensk Scenkonst.

- Våra medlemmar vittnar om att det som i början av pandemin sågs som ett temporärt yrkesbyte för att försörja sig nu har blivit långvarigt. Osäkerheten om återstarten riskerar bidra till att erfarna personer med spetskompetens aldrig återvänder till scenkonstyrket, säger Svensk Scenkonsts vd Mikael Brännvall.

I en medlemsundersökning genomförd av Svensk Scenkonst under vintern 2020/2021 instämmer samtliga respondenter helt eller delvis i att det finns en risk för att yrkesverksamma lämnar branschen permanent. Det gäller framför allt dansare, musiker och skådespelare men också frilansande ljud- och ljustekniker.

Samtidigt hindras studerande och nyutexaminerade att utveckla och använda sina nya färdigheter, enligt rapporten. Denna effekt kan enligt Mikael Brännvall leda till långsiktiga problem med återväxt.

- Många nyligen examinerade inom till exempel dans, musik och teater har nu särskilt svårt att få ett första arbete. Studerande vittnar också om svårigheter att utvecklas i önskad takt på grund av distansutbildningen. Allt detta ökar risken för att dessa grupper påbörjar karriärer i andra branscher eller väljer att utbilda sig inom andra områden, fortsätter Mikael Brännvall.

Statistik från SCB visar att antalet sysselsatta inom näringarna för kultur, nöje och fritid sjönk med cirka tio procent under 2020. Siffror från Svensk Scenkonst bekräftar den situationen, där antalet anställda bland medlemmarna har minskat med 22 procent och antalet årsverken med 8 procent.

För att undvika en allvarlig och bestående kompetensbrist föreslår därför Svensk Scenkonst flera åtgärder som tillfälliga statliga kompetenslyft för att behålla spetskompetens och fortsatta krisstöd för att stoppa kompetensflykt och yrkesväxling. Därutöver vill Svensk Scenkonst se en nationell strategi för talangutveckling för att säkerställa att unga kan ta sig vidare till högre konstnärliga utbildningar.

Till rapporten. Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle