2021-04-16 05:59Pressmeddelande

”Pandemins konsekvenser skadar scenkonsten allvarligt och långsiktigt”

Bild Sören Vilks

Över hälften av Svensk Scenkonsts medlemmar räknar med ett intäktsbortfall på minst 40 procent för 2021. 44 procent bedömer att de ekonomiska möjligheterna för 2022 blir sämre än innan pandemin. Det visar en enkätundersökning som branschorganisationen låtit genomföra.

Coronapandemin har fått avgörande negativa konsekvenser för scenkonsten, där de privata scenerna är särskilt drabbade med minskade eller uteblivna biljettintäkter.  Av de scener som huvudsakligen är privat finansierade räknade 64 procent med ett intäktsbortfall på över 80 procent för 2020. Detta framgår av svaren i en enkät som genomfördes bland 90 vd:ar och motsvarande chefer inom scenkonsten.

- Enkätsvaren bekräftar det allvarliga läge som branschen länge befunnit sig i. Det besked om återhämtnings- och evenemangsstöd som regeringen gav i början av april är välkommet. Men för att nå önskad effekt är det viktigt att stödet utformas rätt och omfattar hela den fria, obundna och privat finansierade scenkonsten, säger Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst.  

Uteblivna föreställningar väntas påverka efterfrågan på scenkonst, enligt enkätsvaren. Det gäller både publikens benägenhet att vistas i stora grupper och deras förändrade vanor. Många respondenter hoppas att publikens längtan efter upplevelser kan komma att innebära ett uppsving men tror att det är för tidigt att bedöma än.

Flera förslag till stöd och stimulans
I rapporten lyfter Svensk Scenkonst fram flera förslag till hur de negativa effekterna kan dämpas, bland annat i form av riktade stöd till skolor för inte hindra barn och ungas introduktion till scenkonsten.

- Riktade stöd till skolorna säkerställer att flera årskurser inte riskerar gå miste om kontakt med scenkonsten. Skolan utgör en viktig plattform för unga att få möjlighet att ta del av scenkonst, oavsett socioekonomisk bakgrund, och lägger ofta grunden till en livslång relation till kulturen, fortsätter Mikael Brännvall.

Enkäten genomfördes i december 2020 och januari 2021 bland Svensk Scenkonsts medlemsföretag. Undersökningen innehöll frågor om vilka möjliga insatser som medlemmarna anser behövs under pågående pandemi och om vad som kan främja en återstart. Respondenterna representerar producenter och arrangörer inom teater, orkestermusik, opera, nycirkus och annan scenkonst. Svarsfrekvensen var 83 procent.Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle