2021-10-19 06:00Pressmeddelande

Nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik

Fyra centrala aktörer inom evenemangsnäringen samlas nu för att ta fram relevant och pålitlig statistik som ska stärka kunskapen om branschen och hur den kan utvecklas.

 

Statistiken, som kommer att kunna följas upp årligen, ska redovisa evenemangens ekonomiska bidrag till Sverige inklusive bidraget till besöksnäringen och antalet arbetstillfällen. Aktörerna bakom satsningen är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet och Visita med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) som projektägare.

 

Bättre underlag för utveckling och politiska beslut

Bristen på statistik i dagsläget försvårar både prioriteringar i utvecklingen och politiska beslut. Under pandemin har det blivit ännu mer tydligt att det behövs ett gemensamt grepp för att beskriva och utveckla evenemang i Sverige. Satsningen genomförs för att komma till rätta med dessa problem.

 

- Vi vill få fram fakta som hjälper oss att utveckla scenkonsten och övriga evenemangsnäringen. Pålitlig och saklig statistik ska visa hur näringen bidrar till andra branscher och den totala samhällsekonomin, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

 

Projektet ska utveckla metoder och samla in statistik som kommer att kunna presenteras i början av sommaren 2022. Arbetet finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket som nyligen beslutade att bidra med 1,5 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr.

 

- Vi som ingår i denna satsning har samarbetat med varandra i en rad tidigare frågor som klimatomställning, trygghet och säkerhet samt allt samarbete under pandemin. Att våra organisationer nu samarbetar även runt statistik känns väldigt naturligt, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live.

 

Det arbete som nu ska genomföras grundar sig på en förstudie som levererades i början av sommaren 2021. Den underbygger det stora behovet och nyttan av att få fram den gemensamma bilden av branschen i siffror.

 

- Att branschorganisationerna samlas och att vi kan bidra till utvecklingen passar väl in i vår ambition om att stärka forskning och kunskapsutveckling i och om besöksnäringen, säger Stina Algotson, VD för BFUF.


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle