2019-05-08 07:55Pressmeddelande

Kulturpolitik på agendan när Svensk Scenkonst samlar branschen

null

De regionalpolitiska förutsättningarna löper som en röd tråd genom Svensk Scenkonsts branschdagar som äger rum 8–9 maj i Luleå. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind håller anförande och SVT:s Eva Beckman och Peter O Nilsson från SR samtalar om public services roll att bevaka scenkonst i hela landet. Samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner medverkar.

Ett av de nationella kulturpolitiska målen är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Myndigheten för Kulturanalys skriver i sin senast rapport Kulturanalys 2019 att den ekonomiska urholkning som bl. a. drabbat länsteatrarna innebär att verksamheterna inte kan leva upp till gällande politiska mål. Myndighetens rekommendation är att regeringen bör ta ställning till obalansen mellan mål och resurser för regionala kulturverksamheter. Ska målen sänkas? Eller ska resurserna öka? Frågan ställs direkt till kultur- och demokratiministern och till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner under branschdagarna.

I flera regioner är det ett nytt kulturpolitiskt landskap med nya partier och samarbetskoalitioner. Vad händer med kulturen där? Representanter från Sjukvårdspartiet från region Norrbotten och Vård för pengarna från region Sörmland berättar om hur de utformar sin kulturpolitik och får frågan om kulturens betydelse för den regionala tillväxten.

- Svensk Scenkonsts branschdagar är en viktig arena för scenkonsten där vi samtalar om gemensamma frågor och branschens utmaningar. I år tar vi särskilt upp de regionala förutsättningarna för kultur och scenkonst. Jag ser verkligen fram emot våra två dagar i Luleå, säger Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst.

Det regionala perspektivet lyfts också upp i ett samtal mellan Eva Beckman, SVT, och Peter O Nilsson, SR, om Sveriges Televisions och Sveriges Radios uppdrag att bevaka och visa scenkonst från hela landet. Scenkonstchefer från olika delar av landet medverkar i en efterföljande panel.

Över 200 deltagare från scenkonstbranschen, men även opinionsbildare, politiker och nationella och regionala beslutsfattare samlas när Svensk Scenkonst arrangerar branschdagar för att diskutera angelägna bransch- och arbetsgivarfrågor. Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken står för värdskapet. Programmet tar även upp hat och hot som riktar sig mot scenkonstverksamheterna, den nationella kulturpolitiken och återväxten inom scenkonsten.

När: 8–9 maj 2019
Var: Kulturens Hus, Luleå
Vad: Svensk Scenkonst branschdagar, se hela programmet på hemsidan.
Livesändning: via Svensk Scenkonsts facebooksida.
Mer information:
Annika af Trolle, 070-420 27 75, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Svensk Scenkonst verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle