2021-06-02 15:09Pressmeddelande

Kombinera återstartsplanen med ekonomiska stöd

Foto: Sören Vilks

Återstartsplanen för Sverige är välkommen men svenska scenkonstarrangörer behöver fortsatt ekonomiskt stöd för överlevnad och en snabb uppstart. Den svenska planen behöver enligt Svensk Scenkonst kompletteras med vilka förutsättningar som gäller för de olika återstartsstegen.

- Svensk Scenkonst välkomnar att regeringen nu tagit fram en första plan för återöppning av samhället. Men en återstartsplan bör gå hand i hand med ett garantistöd som möjliggör för scenkonstarrangörerna att satsa på framtida produktioner. Det finns goda exempel från andra europeiska länder, säger VD Mikael Brännvall.

Planen som regeringen presenterade den 27 maj ger scenkonsten bättre möjligheter än tidigare att planera för att ta emot en större publik. Men den är inte tillräcklig för att lösa den kris som kulturbranschen och scenkonsten befinner sig i. För att svenska scenkonstverksamheter ska kunna återstarta på ett realistiskt sätt behöver planen kombineras med ett garantistöd i det fall förutsättningarna för en återstart ändras.

Den svenska planen behöver enligt Svensk Scenkonst kompletteras med vilka förutsättningar som gäller för de olika återstartsstegen. För närvarande begränsas antalet publik även av de detaljerade föreskrifter FHM aviserat. Scenkonstverksamheter som arbetar med lång framförhållning behöver redan nu veta om sådana detaljerade föreskrifter ska fortsätta gälla vid övriga steg framöver.

Ska branschen överleva behöver scenkonsten fortsatta krisstöd så länge det finns restriktioner. Om fler verksamheter i branschen inte överlever försvinner ännu fler jobb och vi kommer inte att ha scenkonst i den omfattning vi hade innan pandemin.


Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.