2020-04-24 11:00Pressmeddelande

Hela scenkonsten behöver krisstöd för att överleva coronakrisen

Idag presenterade Kulturminister Amanda Lind principerna för fördelningen av krisstödet på 500 mnkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen. Svensk Scenkonst välkomnar regeringens besked men konstaterar samtidigt att fler kraftfulla stödinsatser kommer att bli nödvändiga framöver.

Dagens besked innebär att staten markerar sitt ansvar för intäktsförluster inom det fria kulturlivet och för arrangörer. Scenkonstinstitutioner med offentlig huvudman kommer inte att få del av akutstödet, trots att de i många fall har stora ekonomiska problem till följd av inställda föreställningar och konserter. Svensk Scenkonst anser att staten, regionerna och kommunerna måste ta ett gemensamt ansvar för att denna viktiga del av landets kulturella infrastruktur ska överleva coronakrisen.

”Detta första akutstöd på 500 mnkr är välkommet och kommer att dämpa förlusterna för verksamheter inom vissa delar av kultursektorn under krisens första elvaveckorsperiod. Men det är uppenbart att flera kraftfulla stödinsatser kommer att vara nödvändiga framöver om scenkonsten ska överleva. Pandemins utveckling och möjligheten att genomföra konserter och föreställningar framöver blir avgörande för hur stora tillskott som behövs”, säger Svensk Scenkonsts ordförande Stefan Forsberg och vd Mikael Brännvall i en gemensam kommentar.

I dialog med politiker och myndigheter har Svensk Scenkonst framhållit att scenkonstens olika delar hänger ihop i ett komplext system och är ömsesidigt beroende av varandra för att fungera och utvecklas. Det fria kulturlivet, institutioner, privatteatrar och ideella arrangörer utgör dessutom en gemensam arbetsmarknad för frilansande tekniker och konstnärer. Hela scenkonsten är i behov av stöd för att överleva coronakrisen.

Svensk Scenkonst konstaterar att teatrar, operahus, danskompanier och orkestrar i hela landet tar stora förluster varje dag under coronakrisen på grund av uteblivna biljettintäkter. Verksamheterna befinner sig i en extremt påfrestande situation och står inför fortsatta problem under en längre period framöver. Det krävs kraftfulla stödinsatser som sätts in på rätt sätt för att förhindra skador på landets kulturella infrastruktur som blir bestående eller svåra att reparera.

Enligt regeringens beslut, fördelas 370 mnkr av Statens kulturråd till företag och organisationer som förlorat intäkter och fått ökade kostnader för arrangemang som ställts in med anledning av coronapandemin under perioden 12 mars – 31 maj. Arrangörerna kan få kompensation med högst 75 % upp till 1 mnkr och därutöver 50 % av förlusterna upp till maxbeloppet 10 mnkr.  Kulturinstitutioner med statlig, regional eller kommunal huvudman kan inte få del av stödet.

Dessutom fördelas 70 mnkr av Konstnärsnämnden till enskilda kulturskapare och 10 mnkr går till Författarfonden för stöd till upphovspersoner inom deras verksamhetsområde. Resterande 50 mnkr fördelas av Svenska Filminstitutet till bland andra biografer och filmfestivaler.Om Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom musik, dans och teater. Våra drygt 100 medlemmar erbjuder professionell scenkonst i hela landet. Svensk Scenkonst arbetar för att ge optimala förutsättningar för att bedriva och utveckla konstnärlig verksamhet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Annika af Trolle
Kommunikationschef
Annika af Trolle