2023-05-08 08:24Pressmeddelanden

Vi hälsar media välkommen till Tornhuset den 12 maj, 11.30

Tornhuset, Köpmangatan, Sundsvall.Tornhuset, Köpmangatan, Sundsvall.

Träffa elever från Västermalm som visar sina förslag på ett nytt bostadsområde i Bredsand.

Under våren har ett 40-tal tredjeårselever på Västermalms gymnasium arbetat med ett uppdrag från stadsbyggnadskontoret. De har tagit fram förslag på detaljplan för ett nytt bostadsområde utpekat i Sundsvalls kommuns översiktsplan 2040. Elin Lindström, lärare på teknikprogrammet tog kontakt med demokratisamordnare Pia Fjällmo för att se om de gick att få till ett riktigt uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet. Kontakt togs med stadsbyggnadskontoret som med glädje tog sig ann uppdraget.

- Vi ville ge eleverna möjlighet att få arbeta med ett riktigt case och samarbetet med stadsbyggnadskontoret har blivit över förväntan, säger initiativtagare Elin Lindström.

Eleverna har fått i uppdrag att ta fram en plankarta och en planbeskrivning för ett område mellan Kubikenborg och övre Bredsand som är utpekat i översiktsplanen som ett framtida bostadsområde. De har träffat stadsbyggnadskontoret ett flertal tillfällen men också representanter från lantmäterikontoret och miljökontoret. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott blir juryn som kommer att välja ut de tre bästa förslagen.

- I min roll som ordförande i stadsbyggnadsnämnden och som lärare i grunden ser jag att detta är bland det bästa vi gör. Vi involverar våra unga kommunmedborgare att vara del i samhällsutvecklingen och får ta del av deras tankar och åsikter samtidigt som att vi bidrar till att eleverna förhoppningsvis känner att skolarbetet blir extra meningsfullt, säger Jeanette Hedlund, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Eleverna har även fått svara på ett antal frågor i arbetet till exempel på hur ett bostadsområde ska kunna erbjuda boende för personer med olika ekonomiska förutsättningar, olika familjekonstellationer, skapa utrymme för hållbart resande och klimatneutrala lösningar med mera.

- Självklart hoppas vi att detta ska skapa ett intresse hos eleverna att vilja arbeta med samhällsutveckling i framtiden, säger stadsbyggnadsdirektör Andreaz Strömgren och fortsätter, det är kanske näste stadsbyggnadsdirektör som nu visar upp sitt alster för oss den 12 maj. Det är det jag hoppas på.

Nu hälsar vi media varmt välkomna att träffa ett 40-tal elever från Västermalms gymnasium, samt politiker och tjänstepersoner.

När: 12 maj mellan 11.30-13.30 där eleverna till att börja med pitchar sitt förslag med två bilder på två minuter. Efter det blir det mingel vid olika stationer för mer information om de olika förslagen.

Var: Tornhuset vid Köpmangatan 15

Frågor om träffen besvaras av: Ulrika Sjöberg, kommunikatör, stadsbyggnadskontoret. Mobil: 070-190 43 50, ulrika.sjoberg@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.