2019-01-30 13:20Pressmeddelanden

Välkommen till öppet hus på Skönsmons skola

Alla intresserade - kom och titta in i vårt nya skolhus som bjuder på en ny flexibel lärmiljö, fantastisk arbetsmiljö samt den senaste digitala tekniken.

Torsdagen den 31 januari 2019 Kl. 15.00-18.00

 

Verksamheten på Skönsmons skola präglas av ett Lustfyllt, Engagerat, Varierat och Ansvarsfullt arbete för bästa möjliga utveckling och lärande för våra elever. Dessa 4 ord bildar vår vision LEVA.

Skönsmons skolas lärmiljö är utformad så att alla elever ges möjlighet att utvecklas i sitt lärande efter sina förutsättningar anpassat till sin fulla potential. Vi har fokus på den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön.

Vår skola är en skola i tiden, där digitala verktyg tillämpas på ett naturligt sätt i undervisningen och där alla elever ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i stimulerande lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet och där vi möter och inkluderar elever med olika funktionsnedsättningar.

Drakfastigheter och entreprenören Nåiden erbjuder närmare information kring bygget som varit samt fortsättningen som innebär totalrenovering av gamla skolbyggnaden, uppförande av ny idrottshall samt planerad utformning av nya skolgården.

Elever från åk 6 guidar dig runt skolan.

Vi passar också på att visa vår fina skolrestaurang Solgläntan där vi bjuder på lite tilltugg.

Hjärtligt välkommen!

Yvonne Sahlén                                         Per Frost

/Bitr. rektor/                                              /Rektor/

Per Frost
Rektor, Skönsmons skola
Telefon: 070-331 27 52
E-post: per.frost@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.