2022-06-09 09:19Pressmeddelanden

Tryggare och trivsammare tunnel under Skolhusallén

Fideli Sundqvists och Hannes Anderzéns konstnärliga gestaltning i en tunnel i Uppsala som tidningen UNT även tilldelade stadsmiljöpriset 2016.Fideli Sundqvists och Hannes Anderzéns konstnärliga gestaltning i en tunnel i Uppsala som tidningen UNT även tilldelade stadsmiljöpriset 2016.

Stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med ett konstprojekt i en tunnel under Skohusallén. Tunneln används flitigt av såväl vuxna som barn och unga som tar sig till och från skola och verksamheter dagar och kvällar.

Tunneln upplevs av många som otrygg och den är ofta nedklottrad. Förhoppningen är att den konstnärliga gestaltningen ska bidra till att tunneln upplevs som mindre otrygg, att konstverket ska väcka nyfikenhet och att klottret ska minska. Under våren har en upphandling genomförts och i jurygruppen har, förutom projektgruppen, även Fastighets AB Balder deltagit samt två elever från Hedbergska gymnasiet. Och nu är det klart att uppdraget ges till konstnärsduon Fideli Sundqvist och Hannes Anderzén som arbetar med papper och fotografi.

En attraktiv stad blir en plats som människor vill besöka. Det upplevs också som tryggare när annars trista och ovårdade miljöer förvandlas till besöksmål i sig. I vårt samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser och tillsammans med näringslivet kan vi åstadkomma just sådana förändringar. Delaktigheten från barn och ungdomar är också avgörande för framgången, de är med och skapar sitt framtida Sundvall utifrån sitt perspektiv, säger Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör.

När de unga får säga sitt

Ett 70-tal barn och unga har svarat på en enkät med frågor om själva tunneln och om upplevd trygghet men också om offentlig konst på ett mer övergripande plan. 65 % av eleverna har uppgett att de uppmärksammar offentlig konst, 68 % säger att de saknar offentlig konst på platser de passerar eller vistas vid. Och på frågan Om du fick bestämma, skulle det finnas mer konst i de miljöer vi delar tillsammans i skolor, i parker eller tunnlar med mera? svarade 75 % ja.

Konst i offentliga miljöer är en del av stadens identitet. Den kan komplettera arkitekturen och utemiljöerna, berätta vår historia, och väcka frågor. Våra unga sundsvallsbor ger ett tydligt svar, vi behöver skapa miljöer där konsten får ta plats. Konst som integreras i våra närmiljöer, utmanar och bidrar till ökad livskvalitet. Konsten står för det innovativa och i samhällsbyggandet kan det väcka frågor och visa på kvaliteter om en plats. Konsten kan öppna ögonen och få oss att återupptäcka vår stad, säger Daniel Eklund, museichef. 

 

Balder är ett av Sveriges största fastighetsbolag och har såväl bostäder som lokaler i Sundsvallsområdet. Vi samarbetar med kommunen på flera platser i Sundsvall och har en bra dialog. Det är med gemensamma krafter som vi kan göra störst skillnad och utveckla staden. Gångtunneln är ett bra exempel på detta och jag ser mycket fram emot att få se det färdiga resultatet, säger Roger Flodin, affärsområdeschef på Balder i Sundsvall.

Om konstnärsduon och om deras idéer kring tunneln

Fideli har en bakgrund från grafisk design och illustration på Konstfack och Hannes kommer från Fotohögskolan i Göteborg. Fideli bygger pappersvärldar som kommer till liv när Hannes fotograferar dem. Bilderna försöker skapa något som alla kan känna igen sig i med en detaljrikedom så att betraktaren alltid kan hitta något nytt. Världarna består i allt från närbilder på blommor till hela dioraman. 2016 fick Fideli Sundqvists konstverk i en tunnel i Uppsala tidningen UNT:s stadsmiljöpris. I utsmyckningen till Sundsvalls kommun tar de avstamp i Växtvärk/växtkraft. Verket kommer bestå av blommor som binds samman av ett rotsystem. Några ungdomar från skolor och verksamheter i tunnelns närhet kommer också att få delta i arbetet tillsammans med Fideli och Hannes under hösten. Invigningen är planerad till oktober 2022.

Budget

Projektet har fått stöd från fonder för kommunens nytta och bästa *[1] med 350 000 kronor samt att Balder också stödjer projektet ekonomiskt. Förutom kommer Drakfastigheter, parkavdelningen och gatuavdelningen att utifrån ordinarie driftsmedel se över belysning och grönytor kopplade till tunneln.

Kontakt konstnärsduon:

Fideli Sundqvist, Image maker | Paper artist, 070-477 69 66, www.fidelisundqvist.com
Hannes Anderzén, hannes@hannesanderzen.se

Styrgrupp: Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, 060-19 13 01
Daniel Eklund, museichef, 060-19 18 02

Projektgrupp: Ulrika Sjöberg, projektledare, stadsbyggnadskontoret, 070-190 43 50, Olof Ahlström, projektledare konstnärlig gestaltning, 070-187 17 44, Nicklas Rydmark, projekt- och byggledare konstruktionsbyggnader, 070-186 61 42.

Kontakt för Fastighetsbolaget Balder AB, Roger Flodin, affärsområdeschef, 060-52 45 52

Fotograf för konstverket som finns i en tunnel i Uppsala: Magnus Cramer, fotograf för Hannes och Fideli: Olof Sundqvist.


[1]. Totalt finns drygt 80-talet fonder i kommunen och i projektet får medel från ett niotal av dessa. De finns samlade under begreppet ”fonder för kommunens nytta och bästa”. Donationerna till dessa nio fonder sträcker mellan åren 1882–1948. En av fonderna är ”Stiftelsen Vallentinska fonden för stadens förskönande”, donerade av Edla och Lennart Vallentin.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.