2022-02-18 14:15Pressmeddelanden

Sundsvalls kommun väntas ta nytt slutgiltigt investeringsbeslut i Sundsvalls Logistikpark AB

De investeringar och den infrastruktur som planeras i Sundsvall är den största satsningen på näringsliv och miljö i Sundsvallsregionen på mycket länge. Miljardinvesteringar inom industrin sker samt att nya bostäder byggs. Det betyder att i Sundsvallsregionen skapas ett enormt ökat transportbehov. För att klara den ökningen på ett hållbart sätt ställs krav på att infrastrukturen är effektiv och hållbar.

Utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i Sundsvall är ett projekt där kommunen, Trafikverket och SCA samarbetar. Samordnare av projektet är det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB.

På grund av ett formfel i beslutsprocessen så har förvaltningsrätten i Härnösand upphävt det beslut som tidigare togs vid Sundsvalls kommunfullmäktige, den 25 maj 2020, om slutlig investering i Sundsvalls Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB. Ett nytt beslut krävs därför om slutgiltig investering. Beslutet väntas tas vid kommande kommunfullmäktige den 28 februari. Arbetet med byggnationen av Sundsvalls nya logistikpark fortsätter under tiden som planerat.

 

Presskontakt:

Jimmy Andersson, kommunjurist.
E-post: jimmy.andersson@sundsvall.se
Telefon: 072-084 39 27

 

 

 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.