2022-06-21 07:06Pressmeddelanden

Sundsvalls kommun blir medlem i Sveriges största satsning för hållbara städer

Det krävs stora förändringar i hela samhället för att klara de globala klimatmålen och rädda planeten.Det krävs stora förändringar i hela samhället för att klara de globala klimatmålen och rädda planeten.

Från och med juni i år är Sundsvall medlem i Viable Cities, Sveriges största satsning för att bidra till klimatneutrala och hållbara städer.

Sundsvalls kommun har antagit en klimatstrategi, en utgångspunkt för arbetet med minskad klimatpåverkan och med målet att Sundsvall ska bli klimatneutralt. Medlemskapet i Viable Cities kommer att bidra till att kommunen, i samverkan med andra städer, kan öka takten i klimatomställningen. 

Det krävs stora förändringar i hela samhället för att klara de globala klimatmålen och rädda planeten. Att göra som vi alltid gjort går inte längre. Ett medlemskap i Viable Citites ger tillgång till andra insatser som görs för hållbara städer, i Sverige, i EU och globalt. Som medlem i Viable Cities får man alltså vara med och utveckla och ta del av andras lösningar som bidrar till den egna klimatomställningen.  

– Det är med glädje jag ser vilka möjligheter medlemskapet i Viable Cities kommer kunna bidra med. Vi ser fram mot att kunna ta del av smarta lösningar och testa nya arbetssätt för att hitta metoder tillsammans med andra kommuner som bidrar till att Sundsvall snabbare blir klimatneutrala, säger Hans Forsberg, (C), ordförande service- och förvaltningsutskottet, Sundsvalls kommun. 

För ett hållbart och klimatneutralt Sundsvall 

I juni valdes både Sundsvalls kommun och Luleå kommun in i Viable Cities vilket innebär att de sex största städerna i norra Sverige nu alla är medlemmar och delar missionen att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Redan idag samverkar dessa städer i många frågor och det gemensamma medlemskapet kommer bidra till att samarbetet förstärks.  

– Vi vet att städer spelar en avgörande roll i klimatomställningen. De täcker ca 3 procent av jordytan, men står för ca 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer de snabbt. I Europa beräknas närmare 85 procent av befolkningen bo i städer 2050; i Sverige 93 procent. Därför är ett medlemskap i Viable Cities viktigt, på riktigt. Vi vill vara en del av den klimatomställningen fortsätter Hans Forsberg.. 

Att bygga hållbara städer och samhällen är ingenting vi kan välja bort, vi behöver aktivt vara med och bygga inför framtiden För att klara av att bli klimatneutrala måste vi öka vår förmåga att ställa om och att ställa om snabbt. Det behöver vi göra med andra kommuner, vårt näringsliv, civilsamhälle, akademin och med dig som bor i Sundsvall, säger Hans Forsberg. 


FAKTA:
Viable Cities  

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030  

 

Kontaktpersoner: 

Hans Forsberg, (C), ordförande service- och förvaltningsutskottet
Telefon: 070-647 95 14
 

Tina Stjernberg, utvecklingsstrateg Sundsvalls kommun
Telefon: 070-180 07 03
 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.