2022-03-08 06:15Pressmeddelanden

Sundsvall och Timrå fördjupar samarbetet ytterligare

Sundsvalls och Timrå kommun föreslås fördjupa samarbetet ytterligare genom att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla Torsboda industripark (Torsboda Industriell Park).

Det gemensamma bolaget kommer säkerställa att förädling av området sker för att möjliggöra etableringen av en storskalig energiintensiv verksamhet. Kommunerna delar på risken och på avkastningen vid en framtida försäljning. Beslut om inriktning och uppdrag kommer att fattas i Sundsvall och i Timrå den 28 mars.

– Fram till 2030 kommer upp emot 40 batterifabriker det byggas i Europa för att förse fordonsindustrin med batterier. Torsboda industripark med sin tillgång på yta, förnyelsebar el till ett av Europas lägsta pris och god infrastruktur är en av de bästa platserna för en sådan etablering säger Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

– När vi summerar det samarbete vi haft för att locka Northvolt och Volvo Cars etablering av en batterifabrik till Sundsvallsregionen ser vi stora vinster med att fördjupa vår samverkan. Det blev tydligt under vårt arbete att vi har olika styrkor som tillsammans skapar en helhet som bidrar till att vi är konkurrenskraftiga vid den här typen av etableringar säger Stefan Dalin, (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.

– En etablering med cirka 2 500 nya arbetstillfällen skapar betydande effekter på övrig arbetsmarknad. Sammantaget skulle den kunna medföra en inflyttning till arbetsmarknadsregionen på uppemot 13 000 nya invånare. Det skulle även skapa nya förutsättningar för våra befintliga företag, stora som små, att växa och för nya företag och branscher att etablera sig i vår region avslutar Bodil Hansson.

– Vi är redan en del av den gröna industrialiseringsvåg som pågår i Norra Sverige. SCA och Renewcell med sina verksamheter är goda exempel på företag som bidrar till den gröna omställningen men vi behöver fler företag som vill vara med och göra skillnad konstaterar Stefan Dalin.

 

Kontaktpersoner:

Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun
Telefon: 070-675 66 73

Stefan Dalin, (S), kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun
Telefon: 073-270 95 39 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.