2019-09-13 19:54Pressmeddelanden

Sundsvall kan bli en cykeldestination i toppklass!

20 miljonerkronorssatsningen ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” är på god väg att förverkligas. Region Västernorrland har precis sagt ja till att medfinansiera projektet med 1,9 miljoner kronor, kommunen är beredda att gå in med cirka 8 miljoner, och i slutet av förra veckan lämnades en ansökan in till Tillväxtverket om att gå in med motsvarande summa, alltså drygt 9 miljoner kronor.

Dessutom har vi fått med oss 20 företag och sex föreningar som alla tror på projektet och kommer att medfinansiera, antingen med pengar eller med arbetstid. Med den starka uppbackningen har vi stora förhoppningar om att Tillväxtverket ska säga ja vid sitt beslutsmöte i december, säger Anders Erlandsson, friluftsstrateg på Kultur och fritidskontoret.

Projektet är tänkt att pågå under tre år (2020-2023), och under den tiden ska olika spännande banor för terrängcykling anläggas i området kring Södra berget, med Friluftscentrum som nav. Förutom rena motionsbanor, så planeras även så kallade ”flowbanor” och även en XCO-bana, den typ av tävlingsbana som används i olympiska sammanhang.

Tre asfalterade ”Pumptracks” ska också anläggas i tre kommundelar i Sundsvall, och hela konceptet kommer också att knytas ihop med S:t Olavsleden, och den nyligen öppnade Downhillbanan i Sundsvalls slalombacke.

- Vi har möjlighet att skapa något unikt! Sundsvall har kvalitéer som få andra städer har; en vacker stad med stadsnära skog och havet som möter bergen. Med tanke på att terrängcykling pekas ut som en av de starkast växande aktiviteterna inom aktivt friluftsliv så är det en satsning i rätt riktning, så vi tror att det kan bli en riktig dragare för besöksnäringen i Sundsvall, säger Lotta Johansson som fungerat som projektledare under projektets första del.

Närheten till cykeldestinationerna Järvsö och Åre bedöms vara till fördel för Dynamoprojektet, och erfarenheterna från norska Trysil där antalet cykeldagar ökade från 25 000-53 000 mellan 2016-2018, visar att konceptet har stor potential. Men framför allt är ”Dynamo Sundsvall” ett affärsutvecklingsprojekt som syftar till att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov. Insatserna ska resultera i nya produkter, tjänster och tillväxt i befintliga och nya företag.

-Redan 2020 kör vi igång en affärsutvecklingsserie, där ett 20-tal företag kommer att få möjlighet till utbildning, coachning, workshops och inspirerande studiebesök och föreläsningar. Året därpå får minst tio företag möjlighet att gå vidare till en ”specialiseringsserie”, och vi har goda förhoppningar om att det här i slutänden ska resultera i ett stort antal nya företag, produkter och affärsidéer, säger Urban Jonsson, näringslivsutvecklare på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

För ytterliga information kring projektet nås Anders Erlandsson på 073-398 03 70 och Urban Jonsson på 072-518 39 69. Projektet kommer också vara en av punkterna på Näringslivsbolagets företagarfrukost i Sundsvalls Stadshus 07.30 onsdag 25 september.

 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.