2019-04-17 14:21Pressmeddelanden

Sundsvall behåller titeln som en Fairtrade City

Sundsvalls kommun fick utmärkelsen första gången januari 2017. Vartannat år gör man en större förnyelseansökan, där Sundsvalls kommun genom goda resultat och engagemang för rättvis handel och etisk konsumtion fick ansökan godkänd. Detta medför att Sundsvall fortsätter att titulera sig som en Fairtrade City. 

- Det är ett resultat av att vi i Sundsvall aktivt jobbar med att ställa krav i upphandlingar för en rättvis handel och etisk konsumtion samt ordnar aktiviteter för allmänheten att höja kunskapen om vad Fairtrade är, säger Sara Jacobsson, Fairtrades kontaktperson i Sundsvall.

Sundsvall har kunnat uppvisa ett gott resultat och det finns en ambition att fortsätta vidareutveckla arbetet för en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen. Genom att välja Fairtrade-märkta varor i butikerna eller vid inköp från våra avtal, gör vi skillnad för att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer. 

- 2018 ökade vi vårt inköp av Fairtradekaffe i kommunens verksamheter med 19 % jämfört med 2016, vilket visar att vi är på väg i rätt riktning men mycket jobb återstår säger Sara Jacobsson.

Vad händer nu?
En ny styrgrupp har precis tillträtt, med en ny styrelseordförande i Sanna Jonsson (C) som tillsammans med representanter från näringsliv, politiken och kommunen nu håller på att planera kommande Fairtradeaktiviteter.

-  Just nu planerar vi Sundsvalls aktivitet under Fairtrade Challenge 9-12 maj, som har fokus på att få fler arbetsplatser att Fairtradefika på jobbet. Tillsammans kan vi förbättra villkor för människor världen över och det känns utmanande och viktigt, säger Sanna Jonsson (C) som glädjs åt sin nya roll som styrelseordförande för Fairtrade City Sundsvall.

Vill du veta mer?

Kontakt:
Sara Jacobsson
Fairtrades kontaktperson i Sundsvall
060-19 12 23
sara.jacobsson@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.