2019-01-16 13:05Pressmeddelanden

Stora möjligheter att lära sig svenska på biblioteket

Det finns alla möjligheter att lära sig svenska på biblioteket.
Med en språkgrupp för bara kvinnor och individuell språkträning har verksamheten vässats ytterligare.
- Vi vänder oss till dem som är helt nya, men också till dem som ska ta steget vidare.

Det säger Lo Ek, integrationssamordnare på Sundsvalls stadsbibliotek. Sedan tidigare erbjuder biblioteket en rad integrationsaktiviteter där den som vill kan lära sig svenska: Språka, där deltagarna pratar svenska över en fika, Lättläst bokcirkel, där man läser ur lättlästa böcker på svenska tillsammans, Träna svenska där det tränas på svenska språket samtidigt som man får lära sig mer om Sverige och Läxhjälp för den som inte har svenska som modersmål. .

- Ingen av aktiviteterna kostar, det är bara att komma förbi och vara med. Det är ett lättsamt och trevligt sätt att komma in i det svenska samhället, säger Lo Ek.

Under våren erbjuder dessutom biblioteket individuell språkträning  där man kan boka tid och få hjälp med sitt svenska uttal av talpedagog Eva Askling.
- Det känns väldigt roligt! Jag vet att behoven är stora, det kan vara svårt att få till vissa uttal eller att forma en del ljud, men med individuell träning brukar det ordna sig, säger Eva Askling som arbetat som lärare i Svenska som andraspråk under många år.
- Det kan också vara bra för personer som är ute i arbetslivet och behöver hjälp att behärska ett specifikt vokabulär för sin yrkesroll, säger Eva Askling.

Tidigare hade biblioteket svårt att få kvinnor att komma på språkträffarna – då startade bibliotekarie Hanieh Mohammadbeigi upp en språkgrupp bara för kvinnor.
- Jag sökte upp dem på flyktingförläggningar och frågade när de kunde komma och nu kommer de. Jag är stolt över gruppen, de känner sig trygga, de vågar prata och blir bättre och bättre på att prata svenska, säger Hanieh Mohammadbeigi.

Media är varmt välkommen att besöka någon av våra integrationsaktiviteter!

Kontakt: Lo Ek, integrationssamordnare, Sundsvalls stadsbibliotek, lo.ek@sundsvall.se, 070 – 190 54 93

Måndagar
Lättläst bokcirkel, udda veckor, Kulturmagsinet, 1730-19.00.
Språka, jämna veckor, Kulturmagsinet, 1730-19.00.

Tisdagar
Läxhjälp, Skönsbergs bibliotek, 16.00 – 18.00.

Onsdagar
Träna svenska, Kulturmagasinet, 13.00 – 15.00
Språkträning (tidsbokning), Kulturmagasinet, 15.00 – 18.00.

Torsdagar
Kvinnogrupp (obs! Startar vecka 4), Kulturmagasinet, 14.00-16.30
Läxhjälp, Kulturmagasinet, 16.00-18.00


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.