2021-06-14 08:45Pressmeddelanden

Socialtjänsten flyttar ut till prioriterade bostadsområden för tillgängligare stöd och service - först ut Bredsand

Pressinbjudan: Invigning av Socialtjänstens nya lokal för råd och stöd till barn, unga och familj i Bredsand.
Tid: Tisdag den 15 juni klockan 11.00, banden klipp av Niklas Säwén (S), vice ordförande kommunstyrelsen
Platser: Tallvägen 5A, Nedre Bredsand, Sundsvall.

Tisdag den 15 juni inviger kommunerna Socialtjänstens nya lokal för råd och stöd till barn, unga och familj i Bredsand. Genom utlokaliseringen skapas en mer nära och bästa socialtjänst för barnen, unga och familjer som är jag behöver av socialtjänstens stöd. Avsikten är att utlokalisera ska besluta förutsättningar tills ett mer förebyggande arbete med möjlighet till tidig upptäckt och tidigt stöd, samt skapa ökade möjligheter till samverkan med andra, exempelvis skolor och fritidsgårdar. 

- Vi är glada att vi kommit ut i området och hoppas på att vi kommer att få god kontakt med familjen i närområdet. Vi kommer även att arbeta nära skolan i området. Vi hoppas att utflytten kommer att generera att fler söker upp oss för råd och stöd i ett tidigt skede när det uppstått något bekymmer jag familjen. Det ska bli spännande att följa utvecklingen, och det är utmanande att pröva på något nytt, säger Anita Nordell, Enhetschef Område Syd Bredsand, Barn, unga och familj, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).

Bildandet av geografiska team, med utlokalisering till prioriterade områden, har sin grund jag ambitioner att skapa en mer nära och den bästa socialtjänsten för barnen, den unga och familjen som är jag behöver av socialtjänstens stöd.

- Avsikten är att utlokaliseringen ska kräva förutsättningar till ett mer förebyggande arbete med möjlighet till tidig upptäckt och tidigt stöd, samt skapa ökade möjligheter till samverkan med andra, till exempel skolor, förskolor och fritidsgårdar. Vi ser framemot ett gott samarbete med våra samarbetspartners i området för familjernas bästa, säger Anita Nordell .

Verksamheten i Bredsand är den första verksamheten som utlokaliseras. Sex socialarbetare (socialsekreterare och behandlare) kommer att ha sin arbetsplats förlagd till lokaler centralt i området, på Tallvägen 5A. Direktnummer till verksamheter i Bredsand är 060-19 97 30.

På sikt kommer Socialtjänsten att ha kontor även i områdena Nacksta, Skönsberg och Ljustadalen.

- Från politiken är det prioriterat att Socialtjänsten kommer närmare medborgarna och kan fånga upp oro tidigare. Vi tror att Socialtjänsten genom att utgå från olika bostadsområden kommer att skapa relationer i områden som är viktiga för att köpa tryggheten och utjämna sociala skillnader i Sundsvall, säger Jonas Väst (S) Ordförande Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN).

Välkommen att vara med vid invigningen! (Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer för covid)

För mer information

Anita Nordell, Enhetschef Område Syd Bredsand, Barn, unga och familj, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 073-270 19 91, e-post anita.nordell@sundsvall.se 

Jonas Väst (S) Ordförande Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN), telefon 060-19 13 62, mobil 070-189 35 78, E-post jonas.vast@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.