2019-01-22 13:09Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Spännande uppdrag pågår för att utveckla Norra Berget

Sundsvalls kommun vill fortsätta utveckla friluftsmuseets område på Norra Berget. En rad investeringar är redan gjorda och nu väljer vi att ta ett helhetsgrepp om kommande investeringar för att på bästa sätt lyfta Norra Berget ytterligare.

Sweco har fått i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för investeringar i miljöer och byggnader på Norra Berget. Utvecklingsplanen omfattar flera olika investeringar kopplade till miljöer och byggnader. I Swecos uppdrag ingår också att visualisera hur olika investeringar förhåller sig till varandra, till helheten och till de historiska miljöerna på platsen.

Samtidigt pågår också ett arbete för att stärka varumärket för platsen Norra Berget.

Arbetet med att utveckla friluftsmuseets område genom investeringar och arbetet med platsvarumärket är två stora och ambitiösa satsningar som kommer att gå hand i hand. Att de pågår parallellt är ett medvetet val för att skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla Norra Berget, säger Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum.

Välkommen till pressträff
Välkommen att delta vid en pressträff där vi tillsammans med representant från Sweco berättar mer om satsningarna.

Tid: 23 januari klockan 10.00
Plats: Norra Berget, Vännagården

För praktiska frågor om pressträffen:
Lina Landell
Kommunikatör, Sundsvalls museum
Telefon: 072-084 05 61
E-post: lina.landell@sundsvall.seOm Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.