2019-04-09 13:10Pressmeddelanden

Pressinbjudan – Presentation av ungas hälsa, tankar, drömmer och mål

Vart tredje år genomförs ungdomsenkäten LUPP som är en lokal uppföljning av ungdomspolitiken. På torsdag den 11 april klockan 10.00 presenteras resultatet av LUPP 2018.

Beslut som berör unga ska bygga på kunskap om unga. LUPP är en ungdomsenkät framtagen av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och tar upp frågor som hälsa, trygghet, skola, fritid, arbete och framtid. Enkäten går ut till ungdomar i åldern 13-16 år samt 16-19 år och är speciellt framtagen för att hjälpa kommuner, stadsdelar och regioner att få kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunkter.

LUPP är en bra grund för både politiker och tjänstemän som stöd i prioritering av frågor som ungdomar tycker är viktiga.

- Det som är spännande med LUPP är att man får ta del av ungdomarnas åsikter och tankar kring hela deras tillvaro, säger enhetschef Tommy Lerstrand på ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun.

Resultatet presenteras av Anna Jakobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland.

Tid och plats:
Torsdagen den 11 april 2019, Fullmäktigesalen i kommunhusets foajé.
10.00-11.30 Presentation av resultatet
11.30-12.00 Pressträff

Välkommen!

För mer information:
Tommy Lerstrand, enhetschef ungdomsavdelningen, kultur-och fritidsförvaltningen, Sundsvalls kommun
Telefon: 073-270 21 08
e-post: tommy.lerstrand@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.