2023-05-15 07:19Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Nu tas första spadtaget på bygget av den nya idrottshallen i Indal

Den politiska majoriteten, (S), (V) och (C), kan nu presentera byggstarten av den nya Idrottshallen i Indal.

Tid och plats: tisdag 16 maj kl. 13:00, vid Stige skola, Indal

Medverkar: Hans Forsberg (C), ordförande Service och förvaltningsutskottet, Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden, Ulf Bylin (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, Niclas Nilsson, projektchef och Magnus Karlsson, chef  Drakfastigheter.

Det ska vara möjligt att leva och bo i hela Sundsvall. Därför ska möjligheter för kommunal service, förutsättningar för jobb, ekonomisk utveckling samt fritidsaktiviteter finnas i alla kommundelar. Den politiska majoriteten är därför extra glada över att meddela att första spadtaget av idrottshallen i Indal nu kommer att tas och byggnationen påbörjas. Beslutet att bygga en ny idrottshall grundar sig i kommunens landsbygdsprogram som har tagits fram i dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden.

– Sundsvall är inne i en spännande expansionsfas, men om vi ska kunna växa som kommun måste stad och land växa tillsammans. Därför är det glädjande att ännu en pusselbit i kommunens landsbygdsprogram nu faller på plats och att denna satsning ger framtidstro för både befintliga och nya invånare och företag som vill flytta hit, säger Hans Forsberg (C), ordförande för Service- och förvaltningsutskottet.

– Det är viktigt att alla barn och unga har möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Idrottshallen kommer möjliggöra för fler att idrotta – utan att behöva resa till centrum. Genom detta skapar vi bättre förutsättningar för boenden i hela kommunen att få en rik fritid. säger Niklas Evaldsson (V), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Vi ser många positiva fördelar med en fullstor idrottshall i Indal kommer att tillföra. Förutom att skolan får en mycket bra gymnastiksal för idrottslektionerna, så ger det även bra möjlighet för föreningslivet att utvecklas och växa, säger Ulf Bylund (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kontaktpersoner:

Hans Forsberg (C), ordförande Service- och förvaltningsutskottet
Telefon: 070-647 95 14

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 073-866 52 88

Ulf Bylin (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 070-511 09 86


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.