2019-01-28 13:17Pressmeddelanden

Pettson och Findus flyttar in på Sundsvalls museum

Den kluriga gubben Pettson och den finurliga katten Findus är huvudpersoner i en kommande utställning där museets besökare välkomnas in i ett upplevelserum, fyllt av prylar, föremål och kanske en och annan muckla.

Det är oerhört glädjande att vi får möjlighet att välkomna Pettson och Findus och alla de andra figurerna från Sven Nordqvists populära verk till oss, säger Daniel Eklund, chef vid Sundsvalls museum.

För Sundsvalls museum har författaren Sven Nordqvist skapat denna illustration. 

Inflyttningen förbereds
Samtalen mellan Sundsvalls museum och Sven Nordqvist om ett samarbete har pågått under 2018 och nu är Nordqvist och museet överens om inflyttning.

På Sundsvalls museum projektleder Olof Ahlström arbetet.

Just nu renoverar vi den aktuella utställningslokalen så att den blir komplett och håller den kvalitet vi vill ha. Det innebär bland annat att nya väggar byggs och att tidigare täckta fönster öppnas upp för att släppa in ljus, berättar Ahlström.

Pedagogik och forskning hand i hand
Upplevelserummets ingredienser arbetas fram under det närmaste året. Det sker bland annat med stöd av tre forskare vid Mittuniversitetet, Sofia Bergström Eriksson, Annika Hellman och Carola Nordbäck. De bidrar med forskningsperspektiv på pedagogik.

Forskarnas kunskap är ett väldigt viktigt perspektiv för oss. Det kompletteras med våra egna museipedagoger perspektiv och Sven Nordqvists perspektiv, berättar Olof Ahlström.

Tillsammans blir det en helhet som kommer att lyfta det här upplevelserummet, det är jag övertygad om.

Viktig satsning på barn och unga
Utställningen om Pettson och Findus är en pusselbit i Sundsvalls museums medvetna och långsiktiga satsning på barn och unga. Förutom Mittuniversitetet involveras även Sundsvalls stadsbibliotek för att möjliggöra synergieffekter mellan biblioteket och museet.

Även flera skolor kommer att bidra med synpunkter och idéer, både i det förberedande arbetet och när upplevelserummet står klart.

Vår inriktning och ambition är att utställningen ska koppla väldigt tydligt till förskolans och grundskolans läroplaner. På olika sätt kan besökarna möta och utforska ämnen som teknik och mekanik, för att nämna några, berättar Olof Ahlström.

Någon gång under 2019 är förhoppningen att Pettsson och Findus har flyttat in på Sundsvalls museum och kan möta besökarna.

Vi kommer att ta mycket väl hand om dem under de tre år de kommer att vara hos oss, försäkrar Lejla Porovic, enhetschef vid Sundsvalls museum.

Sundsvalls museum öppnar samtidigt för möjligheten att Pettson och Findus då och då besöker Norra Bergets friluftsmuseum i Sundsvall, för att träffa ännu fler barn och unga. Men exakt vilken form besöken får ber vi att få återkomma om.

Kontakt
Olof Ahlström, projektledare, Sundsvalls museum
Telefon: 070-187 17 44
E-post: olof.ahlstrom@sundsvall.seOm Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.