2022-03-18 07:00Pressmeddelanden

Öppna landskap på Alnö

Kartan visar den kustlinje på Alnön som omfattas av åtgärder.Kartan visar den kustlinje på Alnön som omfattas av åtgärder.

Från och med slutet av mars påbörjas arbetet med att öppna upp skogarna nära strandområden längs vissa delar av kustlinjen på Alnön. Det blir bättre för både boende och alla de som besöker ön.

Under många år har önskemålen från Alnöborna varit att öppna upp strandlinjen för att ta till vara utsikten mot havet. Ett populärt promenadstråk går också längs området och används av både Alnöbor och besökare. Olika områden längs kusten kommer nu att gallras och träd tas ned.

- Vi vill både öppna upp landskapet för att ta till vara utsikten men det är också viktigt att ta hänsyn till de naturvärden som finns längs kustlinjen. Vi kommer även att flytta upp en del av den översvämmade strandpromenaden i samband med att vi öppnar landskapet för att undvika översvämningar i framtiden. Åtgärderna innebär även att vi säkrar så att inte personer som befinner sig i områdena kan skadas av så kallade riskträd eller äldre vindfällen. Indirekt hoppas vi på att åtgärderna bidrar till minskade viltolyckor på rådjur säger Hans Asplund, skogsförvaltare, stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med att öppna upp längs kustlinjen på kommunens mark kommer att starta i slutet av mars och pågår under hela 2022 där flera områden berörs. Den första delen sträcker sig från strandområdet norr och söder om Strandpiren. Del två går på båda sidor om Gustavshamnspiren, del tre innefattar skogen norr om och fram till Myrnäs.

- Det här är en viktig satsning för att skapa attraktiva områden för både boende och besökare. Det är många turister som besöker Alnö sommartid och utsikten är en viktig del av helhetsupplevelsen, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Inför projektet genomfördes en inventering av området då flera dolda naturvärden uppmärksammades, detta kommer nu att vara till glädje för den biologiska mångfalden och framtida naturbesökare.

Det finns ett stort intresse bland boende närmast strandpromenaden för att bilda en förening. Denna förening skulle då utföra lättare underhåll med strandpromenaden och dess funktion löpande samt utföra slyunderhåll på vissa delar av det öppnade landskapet som kommunen ordnar under 2022. Den förening som bildas kan ansöka om en så kallad byskötselpeng från kommunen.

Kontakt:

Hans Asplund, skogsförvaltare, stadsbyggnadskontoret
Tfn: 070-190 71 18

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070-183 16 95


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.