2019-04-15 14:14Pressmeddelanden

Oasen får nytt liv

I väntan på Hållplats Stenstan görs det nu plats för andra aktiviteter i Oasen.

Kycklingarna är först ut

Ytan som tidigare förberetts för byggandet av Hållplats Stenstan har nu fått en grusad yta och området blir rent och snyggt. Olika aktiviteter kommer att poppa upp under det kommande året. Växthus, korgstolar och kycklingar blir först ut i parken. Efter det kommer det att hända flera intressanta saker i området.

- Markförberedelserna för Hållplats Stenstan hade redan påbörjats i Oasen och när projektet nu flyttas fram ett år tar vi tillfället i akt och prövar olika former av aktiviteter. Erfarenheterna av det som kommer att ske i området framöver kan vi ta med oss i arbetet med utvecklingen av Navet när det byggs om, säger Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör.

Konst i stadsutveckling

Sundsvall är även en av sex kommuner i Sverige som beviljats medel från Statens konstråd. Arbetet med att upphandla en konstnär har nu påbörjats. Stadsbyggnadskontoret och Kultur och fritidsförvaltningen samarbetar i projektet tillsammans med Statens konstråd. Vad som kommer att hända vid Oasen och Navetområdet vet vi inte ännu. Det blir en spännande fortsättning helt enkelt.

Kontakt

Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
Epost: magnus.ydmark@sundsvall.se
Tfn: 060-19 13 01


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.