2021-08-26 14:19Pressmeddelanden

Ny digital tjänst gör det enklare att vara företagare i Sundsvall

Eva Nyh Hederberg, vd Näringslivsbolaget och Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv har stora förväntningar på den digitala tjänsten Företagscenter Sundsvall.Eva Nyh Hederberg, vd Näringslivsbolaget och Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv har stora förväntningar på den digitala tjänsten Företagscenter Sundsvall.

En väg in och allt på ett ställe för Sundsvalls nya och befintliga företagare. Torsdagen den 26 augusti lanserar Näringslivsbolaget i Sundsvall den digitala tjänsten foretagscentersundsvall.se. Upphandling, kompetensförsörjning, inflyttningsservice, tillstånd, servicegarantier, mark och lokaler är några av de områden där företagen fortsättningsvis ska få snabb och effektiv service.

Det ska vara lätt att göra rätt och hitta rätt som företagare. Syftet är att tillhandahålla en service som ger företagen bättre förutsättningar att växa och utvecklas, och där kommer den nya tjänsten Företagscenter Sundsvall att bidra.

- Äntligen kan vi erbjuda företagen en väg in när det gäller alla typer av företagsfrågor. Det blir helt enkelt smidigare och enklare att till exempel följa sina ärenden, söka tillstånd och starta företag när all relevant information nu finns samlad och lättillgänglig på ett och samma ställe, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget.

Via foretagscentersundsvall.se kan företagaren också boka ett möte för att samordna
sina myndighetskontakter, exempelvis när man ska söka ett flertal tillstånd, så att man slipper göra nya tillståndsansökningar för varje separat ärende. Här hittar man också kommunens och Näringslivsbolagets samarbetspartners som kan ge rådgivning och stöd ur många olika aspekter till den som är i färd att starta företag i kommunen.

Efter lanseringen den 26 augusti kommer Företagscenter Sundsvall succesivt att utvecklas och kompletteras med nya funktioner. Bland annat kommer ”Mina företagssidor” att introduceras i nästa steg där företagaren kan logga in med hjälp av Bank-id och snabbt få en överblick på alla sina tillståndsärenden, checklistor och så vidare, och se var i handläggningsprocessen man befinner sig med sina ärenden.

- Samtidigt utgår vi hela tiden från företagarens behov och jag tycker att den första versionen är ett stort steg i rätt riktning. Företagen kan via tjänsten hitta all den information de behöver på samma ställe, säger Eva-Marie Thyberg, innovationsstrateg på Sundsvalls kommun.

Ett flertal små och medelstora företag har deltagit under hela uppbyggnadsprocessen av Företagscenter Sundsvall och fått möjlighet att forma information och innehåll på ett sätt som passar just deras behov – allt för att portalen ska vara så smidig och lättillgänglig som möjligt. För stadsbyggnadskontoret som hanterar en mängd olika företagarärenden är satsningen efterlängtad.

- Vi ser stora fördelar i att man som kund ska kunna få löpande uppdateringar och kunna följa sitt ärende via företagscenter, och vi ser även stora vinster i vår interna hantering av ärenden som kommer kunna ske ännu mer effektivt i och med denna lösning. Under året som gått har vi arbetat hårt för att anpassa våra system och rutiner så att de ska kunna fungera i Företagscenter Sundsvall, säger stadsbyggnadsdirektören Magnus Ydmark.

- Alla initiativ som förenklar kontakter mellan företagen och kommunen välkomnas. Att enkelt kunna följa sitt ärende som företagare, få kontakt och veta hur processen går i alltifrån bygglov till tillstånd av olika slag är en nyckel i arbetet med att utveckla ett företagsklimat i världsklass. Sundsvalls kommuns och Näringslivsbolagets satsning på det Företagscenter som nu sjösätts är definitivt ett steg i rätt riktning, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

För frågor kring Företagscenter Sundsvall nås Mats Ågebrant, kommunikationsansvarig på Näringslivsbolaget på 073-274 21 95, eller mats.agebrant@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.